ISSN:2149-083X

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE DİJİTALLEŞMENİN KARİYER PLATOSU İLE İLİŞKİSİ


Günümüzde dünya, internet ve bilgi teknolojilerinin hızla yaygınlaşması sonucu etkilerinin sanayi devrimine göre daha büyük olacağı bir değişim sürecine girmiştir. Bu değişim firmaların maliyetlerini ve dolayısıyla rekabet güçlerini doğrudan etkileyeceği için firmaların dijital dönüşüme ayak uydurmaları elzemdir. Bankacılık sektörü ise rekabetin en yoğun yaşandığı sektörler arasında yer aldığı için bankalar rekabeti sağlamak amacıyla kaliteli ve ucuz hizmet sunmalıdır. Bankaların faiz maliyetlerinden sonra en büyük maliyetleri ise personel ücretleri ve kira giderleridir. Dijital dönüşüm doğru bir strateji ile uygulandığında hizmet kalitesini artıracak ve maliyetleri düşürecektir. Ancak dijital dönüşümün hızla ilerlediği günümüzde bankalarda insan kaynağına olan ihtiyacın azalacağı düşünülmektedir. İnsan kaynağına olan ihtiyacın azalmasının, personele banka tarafından verilen değerin azalmasına, terfi süreçlerinin yavaşlamasına ve işten çıkarmaların artmasına yol açması kaçınılmazdır. Bu durum kariyer platosunun artmasına veya oluşmasına katkı sağlayabilir. Bu bağlamda, bu çalışma kapsamında bankacılık sektöründe üst düzey bir yönetici ile bir mülakat gerçekleştirilerek bankacılık sektöründe dijitalleşmenin kariyer platosu ile ilişkisi incelenmiştir.


Keywords


Kariyer Platosu, Dijitalleşme, Bankacılıkta Kariyer

Author: Musa ÖZÇELİK - Vildan Hilal AKÇAY
Number of pages: 150-163
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/TIDSAD.32709
Full text:
Paylaş:
The Journal of Turk-Islam World Social Studies
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.