ISSN:2149-083X

DOĞULU İKİ YAZARIN KALEMİNDEN BİR KENT OLARAK PARİS


Bu makalede, Rifâa’ Râfi’ el-Tahtâvi’nin Paris Gözlemleri ve Hayrullah Efendi’nin Avrupa Seyahatnamesi adlı eserlerinde yer alan Paris kentinin mekânsal özellikleri karşılaştırmalı edebiyat verileri ışığında ele alınacaktır. Her iki yazarın bakış açısından XIX. yüzyılda bir kent olarak Paris’in okurlara yansıtılma biçimi muhteva bağlamında irdelenecektir. Bu çalışmada, oksidantalist ve oto-oryantalist bakış açılarından faydalanılacak ve imge merkezli çözümleme yönteminden ve karşılaştırmalı edebiyat verilerinden yararlanılacaktır. Bu çerçevede Paris’te yer alan mekânların, söz konusu yazarlar tarafından ne derece dikkatli ve titiz bir şekilde gözlemlendiği ve bunların nasıl bir bakış açısıyla ve ne tür bir yaklaşımla okurlara sunulmuş olduğu tespit edilmeye çalışılacaktır. Böylelikle, her iki yazarın paylaşımlarında ait oldukları kültür coğrafyalarıyla bağ kurup kurmadıkları, bu bağlamda benzerlik ve zıtlıklardan yararlanıp yararlanmadıkları, bir diğer ifadeyle yetişmiş oldukları kültür dünyalarındaki mekânlarla karşılaştırma yolunu gidip gitmedikleri anlaşılmaya çaba sarf edilecektir.


Keywords


Rifâa’ Râfi’ el-Tahtâvî, Hayrullah Efendi, Paris Gözlemleri ve Avrupa Seyahatnamesi, Paris.

Author: Mehmet CİHANGİR
Number of pages: 148-163
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/TIDSAD.39959
Full text:
Paylaş:
The Journal of Turk-Islam World Social Studies
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.