ISSN:2149-083X
The Journal of Turk-Islam World Social Studies

Editor: Dr. Tahir ÇELİKBAĞ
Assistant Editor: Dr. Chingiz BAGIROV Dr. Ferhat ÇETİNKAYA
Publication Place: ELAZIĞ
Year-Number: 2020-24
Generic File | Contents | Cover photo | From the Editor |

Articles for this issue

32x32

Ramazan KORKMAZ - Mutlu DEVECİ YABAN’IN YABANLIĞI, 1-12
THE WİLDNESS OF THE YABAN
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TIDSAD.42197
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Mehmet GÖKOĞLU - Gonca YAYAN TÜRK RESSAMLARININ ESERLERİNDE YER ALAN ÇOCUK FİGÜRLERİNİN OSMAN HAMDİ DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE ANALİZLERİ, 13-34
THE ANALYSIS OF CHILD FIGURES IN TURKİSH WORKS SINCE OSMAN HAMDİ ERA
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TIDSAD.41655
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Mehmet Sait UZUNDAĞ DİN VE SÖZLÜ KÜLTÜR İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA ATASÖZLERİN HADİSLERDEKİ İZDÜŞÜMÜ, 35-41
THE PROJECT OF PROPHOSES IN HADITHS IN THE CONTEXT OF RELIGION AND ORAL CULTURE
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TIDSAD.41982
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

İlknur TÜRE NEOLİBERALİZMİN KARANLIK YÜZÜ : YAĞMACILIK VE HUKUK DEVLETİ RETORİĞİ, 42-55
DARK SIDE OF NEOLIBERALISM: PLUNDER AND RULE OF LAW RHETORIC
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TIDSAD.41990
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Mutlu DEVECİ - İpek YILDIZ MİLLÎ MÜCADELE RUHUNUN ÇOCUK TİYATROLARINA YANSIMASI, 56-66
THE REFLECTION OF THE SPIRIT OF NATIONAL STRUGGLE TO CHILDREN’S THEATERS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TIDSAD.42198
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Vesile ŞEMŞEK ARAPLAR DÖNEMİNDE AZERBAYCAN’IN SİYASİ DURUMU ÜZERİNE BAZI İNCELEMELER (YEREL KAYNAKLARA GÖRE), 67-78
SOME STUDIES ON THE POLITICAL SITUATION OF AZERBAIJAN DURING THE ARAB PERIOD (ACCORDING TO LOCAL SOURCES)
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TIDSAD.41847
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Tolga KABAŞ TÜRK TOPLUMU PERSPEKTİFİNDEN ALMAN TARİHÇİ OKULU İLE İKTİSAT SOSYOLOJİSİ ARASINDAKİ İLİŞKİ, 79-90
THE RELATION BETWEEN GERMAN HISTORICAL SCHOOL AND ECONOMIC SOCIOLOGY FROM THE PERSPECTIVE OF TURKISH SOCIETY
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TIDSAD.41853
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Metin YILDIZ - Bilal ÇOBAN GENÇLİK MERKEZLERİ MEMNUNİYET ÖLÇEĞİ (GMMÖ) GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI, 91-103
DEVELOPMENT OF YOUTH CENTERS SATISFACTION SCALE (YCSS) THE STUDY OF VALIDITY AND RELIABILITY
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TIDSAD.41797
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Doğan YÜCEL BELUÇÇA VE BELUÇÇADAKİ TÜRKÇE KELİME VE UNSURLAR, 104-117
BALOCHI LANGUAGE AND ITS TURKISH LOANWORDS & ELEMENTS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TIDSAD.42213
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Nada Ahmed SAYED NECİP MAHFUZ'UN TARİHİ ROMAN SERÜVENİ, 118-140
NECİP MAHFUZ'S HISTORICAL NOVEL DVENTURE
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TIDSAD.37877
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Büşra Merve BOYACI - Alev DURAN 1. DÜNYA SAVAŞINDA OSMANLI- AVUSTURYA MACARİSTAN İLİŞKİLERİNİN GENEL BİR DEĞERLENDİRMESİ, 141-152
A GENERAL EVALUATION OF THE OTTOMAN-AUSTRIA HUNGARY RELATIONS IN THE WORLD WAR
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TIDSAD.41576
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Kazim İlhan YARİKAN - Ergin UZGÖREN SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİR KAVRAMI VE ESKİŞEHİR KÜTAHYA ARASI İŞE GELİŞ GİDİŞ (COMMUTING) TERCİHLERİNİN ANALİZİ, 153-167
SUSTAINABLE CITY CONCEPT AND ANALYSIS OF COMMUTING PREFERENCES BETWEEN ESKİŞEHİR KÜTAHYA
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TIDSAD.42040
Turkish Abstract | English Abstract | Full text


The Journal of Turk-Islam World Social Studies
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.