ISSN:2149-083X
The Journal of Turk-Islam World Social Studies

Editor: Dr. Tahir ÇELİKBAĞ
Assistant Editor: Dr. Chingiz BAGIROV - Ar. Gör. Ferhat ÇETİNKAYA
Publication Place: ELAZIĞ
Year-Number: 2019-22
Generic File | Full text | Contents | Cover photo | From the Editor |

Articles for this issue

32x32

Veli ÜNSAL ESKİÇAĞDA YUSUFELİ VE ÇEVRESİ, 1-13
YUSUFELI AND SURROUNDINGS IN ANCIENT HISTORY
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TIDSAD.37009
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Özcan BAYRAK - Mehmet ÇELİK FİLMDEN ŞİİRE: LİLİ, 14-24
FROM FILM TO POEM: LILI
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TIDSAD.36868
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Ayhan HELVACI SES EĞİTİMİ DERSLERİNDE ALEXANDER TEKNİĞİNİN KULLANIMI, 25-35
THE USAGE OF ALEXANDER TECHNIQUE IN VOICE TRAINING Absract
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TIDSAD.30870
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Şamil ÇAN ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİ SOSYAL BİLİMLERE HAZIRLAMAK: TÜBİTAK LİSELER ARASI PROJE YARIŞMASI, 36-48
PREPARING SECONDARY SCHOOL STUDENTS FOR SOCIAL: INTER-HIGH SCHOOL PROJECT COMPETITION BY TUBITAK
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TIDSAD.32643
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Cavide MEMMEDOVA XX YÜZYILIN BAŞLARINDA AZERBAYCAN VE İRLANDA EDEBİYATINDA ULUSAL ÖZGÜRLÜK DÜŞÜNCESİNİN SANATSAL YANSIMASI, 49-61
AN ARTISTIC REFLECTION OF IDEAS OF NATIONAL LIBERATION IN AZERBAIJANI AND IRISH LITERATURE AT THE BEGINNING OF THE TWENTIETH CENTURY
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TIDSAD.30881
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Tolga KABAŞ TÜRK TOPLUMUNDA KÜLTÜR, EKONOMİ VE SİYASET İLİŞKİSİ, 62-77
THE RELATIONSHIP BETWEEN CULTURE, ECONOMY AND POLITICS IN TURKISH SOCIETY
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TIDSAD.30874
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Emin YÜREKLİ - Seçkin GÖNEN MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ MESLEKİ UYGULAMALARINDAKİ ETİK ALGILARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA DENİZLİ-BİŞKEK ÖRNEĞİ, 78-86
A RESEARCH ON THE ETHICAL PERCEPTIONS OF VOCATIONAL PRACTICES OF ACCOUNTING PROFESSIONS: CASE OF DENIZLI-BISHKEK
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TIDSAD.30880
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Ferah ŞAVKAR - Aysen SOYSALDI KASTAMONU YAZMA USTASI CELAL YAĞCIOĞLU, 87-114
HAND PRINT ARTIST CELAL YAĞCIOĞLU FROM KASTAMONU
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TIDSAD.30872
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Harun ÖZEL - Faruk ÇİFTÇİ TASVİR ŞAİRİ OLARAK İBNU’L-MU‘TEZ VE HAYATI, 115-140
IBN AL-MU’TAZZ AND HIS LIFE AS A POET IN ART OF DESCRIPTION
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TIDSAD.30884
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Sevcan BAYRAK ÇELİK OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE OYUN ÇEŞİTLERİ ve ÖZELLİKLERİ, 141-149
TYPES AND FEATURESOF CHILREN GAMES IN PRE-SCHOOL EDUCATION
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TIDSAD.37355
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Musa ÖZÇELİK - Vildan Hilal AKÇAY BANKACILIK SEKTÖRÜNDE DİJİTALLEŞMENİN KARİYER PLATOSU İLE İLİŞKİSİ, 150-163
THE RELATIONSHIP BETWEEN CAREER PLATEAU AND DIGITALITION IN BANKING SECTOR
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TIDSAD.32709
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Okan KOÇ KÖY ENSTİTÜLERİNDE KÜTÜPHANENİN YERİ, 164-173
PLACE OF LIBRARY IN VILLAGE INSTITUTES
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TIDSAD.30867
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ - Emine Kübra PULLU ÇOCUK GELİŞİM PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN SANAT EĞİTİMİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ, 174-186
AN INVESTIGATION OF THE ATTITUDES OF CHILD DEVELOPMENT PROGRAM STUDENTS ABOUT ART EDUCATION
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TIDSAD.30883
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Handan PEKİN BELEDİYELERİN EĞİTİM, KÜLTÜR VE SANAT ALANINDAKİ ÇALIŞMALARININ YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ: BEYLİKDÜZÜ ÖRNEĞİ, 187-206
THE EFFECT OF MUNICIPALITIES 'EDUCATION, CULTURE AND ARTISTIC STUDIES ON THE QUALITY OF LIFE: BEYLIKDÜZÜ SAMPLE
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TIDSAD.30879
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Emre ÇELİK DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN EKONOMİK ETKİLERİ ve TÜRKİYEYE GELEN DOGRUDAN YABANCI YATIRIMLAR, 207-218
THE ECONOMICAL IMPACT OF FOREIGN DIRECT INVESTMENTS AND ‘THE FOREIGN DIRECT INVESTMENTS IN TURKEY’
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TIDSAD.37868
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Mehmet LEVENT - Çiğdem ÖZARI EDAS YÖNTEMİ VE KÜMELEME ANALİZİ İLE G-10 ÜLKELERİNİN EKONOMİK ÖZGÜRLÜK KRİTERLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ, 219-235
EVALUATING ECONOMIC FREEDOM’ CRITERIAS of G-10 COUNTRIES WITH EDAS METHOD and CLUSTER ANALYSIS FOR
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TIDSAD.30876
Turkish Abstract | English Abstract | Full text


The Journal of Turk-Islam World Social Studies
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.