ISSN:2149-083X
The Journal of Turk-Islam World Social Studies

Editor: Dr. Tahir ÇELİKBAĞ
Assistant Editor: Dr. Chingiz BAGIROV - Ar. Gör. Ferhat ÇETİNKAYA
Publication Place: ELAZIĞ
Year-Number: 2019-23
Generic File | Contents | Cover photo | From the Editor |

Articles for this issue

32x32

Mikail TEL TAEKWONDO VE FAİR PLAY, 8-16
TAEKWONDO AND FAIR PLAY
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TIDSAD.39723
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Nurullah AGİTOĞLU KÜLTÜREL BAĞLAM ÇERÇEVESİNDE SÖZLÜ KÜLTÜRÜN HADİSLERE ETKİSİ, 17-28
THE EFFECT OF ORAL CULTURE ON HADİTH NARRATİON İN THE CONTEXT OF CULTURAL CONTEXT
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TIDSAD.39521
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Ahmet KAYA YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİNDE YAZILIM TASARIM DESENLERİ , 29-39
SOFTWARE DESIGN PATTERNS IN MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TIDSAD.39793
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Rasim SOYLU RESİMDE ÖLÜM VE FANİLİK İMGELERİNİN GÖSTERGEBİLİM ÇÖZÜMLEMELERİ, 40-52
SEMIOLOGICAL ANALYSIS OF IMAGES DEATH AND TEMPORARY IMAGES
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TIDSAD.40183
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Burcu KÜÇÜK BİÇER - Ali Naci YILDIZ Alev YÜCEL Mustafa AKSOY BİRİNCİ BASAMAKTA HİZMET SUNAN HEKİMLERİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONUSUNDAKİ BAZI BİLGİ VE TUTUMLARI, 53-63
SOME OCCUPATIONAL HEALTH KNOWLEDGE AND ATTITUDES OF PHYSICIANS IN PRIMARY HEALTH CARE
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TIDSAD.30849
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Osman ORAL MÂTÜRÎDÎ’DE RIZÂ’NIN PSİKO SOSYAL İŞLEVİ, 64-84
THE PSYCHO-SOCIAL FUNCTION OF CONSENT IN MATURIDI
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TIDSAD.39324
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Mehmet BİÇİCİ KADİM DOSTLUKTA BİR ÇINAR: BERÇ KERESTECİ TÜRKER , 85-97
AN OLD PLANE – TREE FRENDSHIP: BERÇ KERESTECI TÜRKER
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TIDSAD.39609
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Ömer BOSNALI İŞ UYUŞMAZLIKLARINDA ALTERNATİF ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ, 98-106
ALTERNATİVE WAYS OF SOLUTİON TO THE LABOUR DİSPUTES
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TIDSAD.40022
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Sevcan BAYRAK ÇELİK OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE MATEMATİK ETKİNLİĞİYLE İLGİLİ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ, 107-114
TEACHERS 'VIEWS ON MATHEMATICAL ACTIVITY IN PRESCHOOL EDUCATION
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TIDSAD.39975
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Ali BİRVURAL OSMANLI DEVLETİ’NDE 1854-1874 BORÇLANMALARINA GENEL BİR BAKIŞ ve MOROTORYUM, 115-122
OVERVIEW OF THE 1854-1874 DEBT IN THE OTTOMAN STATE AND MOROTORY
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TIDSAD.39667
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Maksut BELEN RİSALE-İ NUR, DİL ve EDEBİYAT ÖĞRETİMİ, 123-139
RISALE-I NUR AND TEACHING LANGUAGE-LITERATURE
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TIDSAD.30877
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Ali BİRVURAL TÜRKİYE VERGİ GELİRLERİNİN OECD ÜLKELERİYLE KARŞILAŞTIRILMASI, 140-147
COMPARISON OF THE EFFECT OF PUBLIC ADMINISTRATION AND OECD COUNTRIES IN TURKEY TAX REVENUES
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TIDSAD.39664
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Mehmet CİHANGİR DOĞULU İKİ YAZARIN KALEMİNDEN BİR KENT OLARAK PARİS, 148-163
PARIS AS A CITY FROM THE PERSPECTIVE OF TWO ORİENTAL AUTHORS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TIDSAD.39959
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Ferhat ÇETİNKAYA TÜRK ROMANINDA İKİ SİYASİ FİGÜR: ADNAN MENDERES VE İSMET İNÖNÜ, 164-180
TWO POLITICAL FIGURES IN TURKISH NOVEL: ADNAN MENDERES AND İSMET İNÖNÜ
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TIDSAD.40321
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Emir DEMİRCİ - Zülküf GÜNELİ YEŞIL ÇATILARIN SÜRDÜRÜLEBILIR KENT TASARIMINA OLAN ETKISI , 181-196
THE IMPACT OF GREEN ROOFS ON SUSTAINABLE URBAN DESIGN
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TIDSAD.37347
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Tekin İŞLEK İSTANBUL (KADIKÖY) İLÇESİ YEREL YÖNETİM UYGULAMALARININ KATILIMCI DEMOKRASİ AÇISINDAN TARTIŞILMASI, 197-206
ISTANBUL (KADIKOY) DISTRICT LOCAL GOVERNMENT PRACTICES GUIDE DEMOCRACY OPENING DISCUSSION
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TIDSAD.39513
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Sefa AYHAN - Fatih KANA YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENEN ÖĞRENCİLERİN DİL BİLGİSİ ÖĞRENİMİNE YÖNELİK KAYGI DÜZEYLERİ , 207-218
ANXIETY LEVELS OF STUDENTS LEARNING TURKISH AS A FOREIGN LAN-GUAGE FOR GRAMMAR LEARNING
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TIDSAD.39794
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Neslihan GÜNEŞ - Gonca Hülya YAYAN TÜRK MİTOLOJİSİNDE YER ALAN SEMBOLLERİN GÜLSEREN KAYALI’NIN ESERLERİNE YANSIMALARI, 219-236
THE REFLECTION OF SYMBOLS IN TURKISH MYTHOLOGY TO THE WORKS OF GÜLSEREN KAYALI
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TIDSAD.40221
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Yusuf GÖRGÜLÜ TOPLUMSAL EYLEMLER VE İRAN YAZILI BASININDA ‘’ÖTEKİNİN’ İNŞA PRATİKLERİ (KAYHAN, JAVAN GAZETESİ ÖRNEĞİ), 237-254
SOCIAL ACTIONS AND CONSTRUCTION PRACTICES OF ’THE OTHER’ IN IRAN WRITTEN PRESS (CASE OF KAYHAN, JAVAN NEWSPAPER
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TIDSAD.40046
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Yasir GÜNDÜZ ATAKÖY VE ŞİRİNEVLER MAHALLELERİNİN KENTSEL DONATI ELEMANLARININ KENT KİMLİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ, 255-281
EVALUATION OF URBAN FUNITURE FOR ATAKÖY AND ŞİRİNEVLER NEIGHBORHOODS ACCORDING TO URBAN IDENTITY
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TIDSAD.39953
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Sevcan BAYRAK ÇELİK OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE KUKLA ÇEŞİTLERİ VE KUKLANIN ÖNEMİ, 282-290
PUPPET TYPES IN PRESCHOOL EDUCATION THE IMPORTANCE OF PUPPETS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TIDSAD.40360
Turkish Abstract | English Abstract | Full text


The Journal of Turk-Islam World Social Studies
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.