Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


AVUSTURYA TÜRK TOPLUMUNUN GÜNCEL SORUNLARI
Bu çalışmada Avusturya Türk toplumunun demografik yapısı, dil ve eğitim sorunları, çalışma hayatındaki durumu, Türk toplumu içindeki sivil toplum kuruluşlarının oluşturulması, uyum, kimlik ve din ilişkisi ile medya kullanım alışkanlıkları üzerinde durulacak; geri dönüş planları hakkında güncel bilgiler paylaşılacaktır. Avusturya’da halen Türkiye doğumlu veya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan yaklaşık 183.000 kişi yaşamaktadır. Yapılan istatistiklere göre Türkler ülkede yaşayan yabancı uyruklular arasında Almanlar ve Sırplardan sonra üçüncü sıradadır. Doğum oranına bakıldığında ise Türkler ortalama 2.41 çocuk sahibi iken, Avusturyalı aileler 1.27 çocuğa sahiptir. Türklerin % 53’ünün ifadesine göre %24’ü Almancayı anadili düzeyinde veya çok iyi konuşuyor. % 10’u Almancayı çok iyi konuşamadığını, % 1’i ise hiç konuşamadığını belirtiyor. Ülkede yaşayan Türklerin % 68’inin zorunlu eğitimin üzerinde bir eğitimi yok. Türklerin % 54’ü çalışıyor. Çalışan Türkiye kökenli kadınların oranı % 39. Eğitim düzeyleri düşük olduğundan işsizlik oranı da % 14’tür. Yine araştırma sonuçlarına göre ülkede yaşayan yabancıların arasında % 21’lik bir oranı Müslümanlar oluşturmaktadır. Türkiye kökenli göçmenlerle yapılan görüşmelerde % 70’lik bir kesimin kendini Avusturya’ya değil; kökenlerinin olduğu ülkeye ait hissettiği; Türklerin % 76’sının da evde Türkçe yayın yapan TV kanallarını izlediği, % 30’unun da Almanca yayınları takip ettiği sonucu çıkarılmıştır. Türkiye ile yoğun ilişkiye rağmen, Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya arasındaki devletlerarası ilişkilerin dalgalı seyri nedeniyle Türklerin olumsuz etkilendiği görülmektedir. Avusturya yerel makamları Türkiye’den Türkçe ve Türk kültürü derslerini vermek üzere gönderilen öğretmenlerin alımını durdurmuş; okullardaki Türkçe ve İslam din dersi öğretmen ihtiyacını da mahalden temin ettiği öğretmenlerle karşılama yoluna gitmiştir. Bunlara ilave olarak Türkiye’den gönderilen din görevlilerinin görev sürelerinin 2016 yılından itibaren uzatılmayacağını ve bunların yerine yeni din görevlisi alımının üçüncü ülkelerden değil, mahalden karşılanacağını belirtmiş; yeni İslam Yasası adı altında bir yasayı yürürlüğe koymuştur. Türkler ve Müslümanlar, Avrupa genelinde ve özellikle Avusturya’da artış gösteren yabancı düşmanlığı ve ırkçılık söylemlerinin muhatabı olarak yaşamak zorunda kalmaktadır.

Keywords
Avusturya, göç, Türkiye, Türk işçi göçü, Türkiye ile Avusturya ilişkileri

Advanced Search


Announcements

    7.ASOSCONGRESS

    Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Elazığ / Türkiye
Telefon :0536 4570727 Faks :
Eposta :editortidsad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri