Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ŞEYH GALİB DİVANINDA MİTOLOJİK VE EFSANEVÎ KUŞLAR
Divân edebiyatının son büyük temsilcilerinden olan Şeyh Gâlib’in mutasavvıf bir şair olması şiirlerinde yoğun bir şekilde tasavvuf düşüncesini kullanmasına sebep olmuştur. Sebk-i Hindi anlatım dilini tercih etmesi ve dini-tasavvufi çizgide eserler vermesi sebebiyle eserlerinde sembolik anlatımın izleri görülür. Sembolik ifadelerle anlatımı zenginleştirmek ve kuralları önceden belirlenmiş bu şiir geleneğine uymak adına Şeyh Galip divanında her biri bir sembol haline gelmiş mitolojik öğelerden sıkça yararlanmıştır. Bu öğelerin bir yönü olan mitolojik ve efsanevi kuşların temsil ettikleri değerler ve unsurlar üzerine açıklama yapıldıktan sonra tespit edilen beyitler sıralanmıştır. Çalışmada, Prof. Dr. Naci Okçu tarafından hazırlanan Şeyh Gâlib Dîvânı esas alınmıştır. Divan üzerinde tarama yapılarak veriler elde edilmiştir. Elde edilen veriler tek tek geçtiği yerler belirtilerek ilgili kısma işlenmiştir. Yapılan tarama sonucunda Şeyh Gâlib Dîvânı‘nda tespit edildiği kadarıyla 13 (on üç) kuş türü yaklaşık 222 (iki yüz yirmi iki) yerde geçmektedir

Keywords
Mitolojik, efsanevi kuşlar, Şeyh Gâlib, dîvân

Advanced Search


Announcements

    7.ASOSCONGRESS

    Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Elazığ / Türkiye
Telefon :0536 4570727 Faks :
Eposta :editortidsad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri