Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Meşrutiyet Dönemi Osmanlı Entelijansiyası İçinde "İttihatçılar"ın Düşünsel Temelleri
İttihatçıların fikirleri incelendiğinde tek bir çeşit düşünce tarzının var olmadığı görülecektir. Onların ülke için büyük önem taşıyan konulardaki fikirleri zaman içinde değişim göstermiştir. İttihatçılar, büyük devrimlerin olduğu dönemlerde yaşamışlardır ve düşünce tarzları da çevrede gelişen hızlı değişimleri yansıtmaktadır. Onların birbirleriyle olduğu kadar kendi içlerinde de fikirsel tezatlıklar bulunmaktadır. Ancak yine de temel bir karakterin olduğundan bahsedilebilir. Hemen hemen tüm ittihatçılar, Le Bon’un kitle psikolojisi fikirlerinden etkilenmişler ve kitlelerin entelektüel elit tarafından kontrol edilemeyecek kadar irrasyonel davranışlar gösterebileceği korkusu onlarda da derin yer etmiştir. Onlara göre eğer bir değişim yapılacaksa bu yukarıdan gelmelidir, aşağıdan değil. Her şeyden daha fazla üzerlerinde etkisi büyük olan şeylerin başında ise Fransız Devrimi önde geliyordu. Din adamı karşıtlığı, bilimcilik, entelektüel elit, kitlelere güvensizlik, sosyal Darwinizm, milliyetçilik ve tabii masonluk Fransız devriminin üzerlerindeki etkisiydi. Bu makalede 1908 devrimini gerçekleştiren ittihatçıların fikirlerini oluşturan ve şekillendiren olay ve düşünceler incelenecektir.

Keywords
İttihat ve Terakki, devrimler, pozitivizm, sosyal darwinizm, masonluk

Advanced Search


Announcements

    7.ASOSCONGRESS

    Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Elazığ / Türkiye
Telefon :0536 4570727 Faks :
Eposta :editortidsad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri