Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


KUR’AN AYETLERİNİN MAKAMSAL OKUYUŞ İLE EZBERLENMESİNİN, AYETLERİN DOĞRU OKUNMASI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Bu araştırmanın amacı, makamsal okuyuşun Kur’an-ı Kerim ayetlerinin ezberlenmesi üzerindeki etkisini incelemektir. Araştırmanın örneklem grubunu, 2016-2017 eğitim öğretim yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ikinci sınıfta okuyan ve araştırmaya gönüllülük esasıyla katılımcı olan altmış iki öğrenci oluşturmuştur. Yansız atama ile oluşturulan iki gruptan deney grubuna, makamlı bir şekilde gerçekleştirilen Kur’an tilaveti dinletilerek belirlenen ayetlerin ezberlenmesi kendilerinden istenmiştir. Kontrol grubundan ise aynı ayetlerin makamsız bir şekilde gerçekleştirilen tilavetini dinleyerek ezber yapmaları talep edilmiştir. Deneysel çalışma sonunda katılımcıların gerçekleştirdikleri ezber okuyuşları, uzman görüşleri alınarak belirlenen krtiterler çerçevesinde araştırmacı tarafından değerlendirilmiş ve elde edilen veriler istatistik teste tabi tutularak analiz edilmiştir. Analiz sonucunda makamsal okuyuş dinlemek suretiyle ezber yapan grubun diğerine göre daha başarılı olduğuna işaret eden bulguya ulaşılmıştır. Bu bulgudan yola çıkarak makamsal okuyuşun, Kur’an ayetlerinin ezberlenmesi üzerinde olumlu etkisi olduğu sonucuna varılmıştır.

Keywords
Dini Müzik, Makamsal Okuyuş, Kur’an Ezberi.

Advanced Search


Announcements

    7.ASOSCONGRESS

    Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Elazığ / Türkiye
Telefon :0536 4570727 Faks :
Eposta :editortidsad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri