Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OSMANLI TÜRKÇESİ DERSİNDEKİ YAZMA HATALARI
Bu çalışmada, Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 2. sınıf öğrencilerinin Osmanlı Türkçesi alanındaki yazma becerilerinin dil kurallarına uygun olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmanın amacı, Osmanlı Türkçesi dersindeki yazma hatalarını belirlemek ve elde edilen bulgular ışığında hedef kitleye bu hatalardan sakınma yolları hakkında önerilerde bulunmaktır. Araştırma nitel bir çalışma olup veriler doküman incelemesi yoluyla elde edilmiş ve içerik analizine tabi tutulmuştur. Elde edilen bulgular ışığında, öğrencilerin en fazla yaptığı yazma hataları şunlardır: Gramer bilgi eksikliğine bağlı yazma hataları; sağır kef ile yazılması gereken kelime, ek ve harfleri (ağızsı n) ile yazma; fonetik ayrım yapamamaya bağlı yanlış yazma; kelime kök, gövde ve eklerin birleşiminde ince ve kalın harf ayırımı yapamama; kelimeleri oluşturan harflerin sırasında değişiklik yapma; kelimelerin yazımında gereksiz harf üretme; Türkçe kelime köklerine gelen ekleri yanlış yazma; ince ve kalın karşılığı olan harflerden ince sesli harfle yazılması gereken kelimeleri kalın sesli harfle; kalın sesli harfle yazılması gereken kelimeleri ince sesli harfle yazmadır.

Keywords
Osmanlı Türkçesi, yazım, yazma hataları, fonetik ayrım, harf/ses

Advanced Search


Announcements

    7.ASOSCONGRESS

    Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Elazığ / Türkiye
Telefon :0536 4570727 Faks :
Eposta :editortidsad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri