Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TARİHÇİ OLARAK ŞÜKRULLAH AMASYAVÎ VE BEHCETÜ’T-TEVÂRÎH ADLI ESERİNDE DİĞER DİNLERE DAİR VERDİĞİ MALUMATIN BİR ELEŞTİRİSİ
Şükrullah Amasyavî (ö. 1488), Osmanlı Devleti’nin XV. Yüzyılda yaşamış olan önemli devlet adamlarındandır. Hayatıyla ilgili çok fazla bilgiye sahip olamasak da bugüne gelen bazı eserleriyle kendisinin ilmi yönünü de tanıma fırsatı bulmaktayız. Şükrullah Amasyavî’nin en önemli eseri, Sadrazam Mahmud Paşa’ya ithâfen yazdığı Behcetü’t-Tevârîh adlı eseridir. Eser, Farsça olarak kaleme alınmış genel bir “İslam Tarihi” özelliği göstermektedir. Diğer taraftan dinlerlerle ilgili birtakım önemli bilgiler de içermektedir. Bu çalışmada, önce müellifin hayatı ve eserleri hakkında kısaca bilgi verecek, daha sonra Şükrullah Efendini’nin tarihçilik yönü ile Behcetü’t-Tevârîh adlı eserinde İslam dışındaki dinlerle ilgili verdiği bazı bilgileri tarih ve dinler tarihi açısından inceleyeceğiz. Özellikle kitabın ilk bölümünde Zerdüştîlik, Musevilik, Hıristiyanlık ile ilgili verilen bilgilerin bir kritiğini yapacağız. Sonuç olarak, müellif ve eseri bağlamında XV. asır Osmanlı ilmiyesinde diğer dinlerle alakalı sunulan malumatın, bugünkü verilerle ne denli benzerlik arz edip etmediği ve sebepleri hususunda bir kanaate ulaşmaya çalışacağız

Keywords
Şükrullah Amasyavî, Behcetü’t-Tevârîh, Dinler

Advanced Search


Announcements

    7.ASOSCONGRESS

    Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Elazığ / Türkiye
Telefon :0536 4570727 Faks :
Eposta :editortidsad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri