Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


SİVAS VİLAYETİ’NE BAĞLI AMASYA VE BAZI BÖLGELERDE MİSYONERLERİN VE AZINLIKLARIN EĞİTİM FAALİYETLERİ VE OSMANLI İDARESİNİN TUTUMUNA İLİŞKİN BAZI TESPİTLER
Osmanlı Devleti hâkimiyeti altındaki azınlıkları, din ve mezhep aidiyetinin esas alındığı millet sistemine göre yönetmiştir. Dini, dili, gelenek ve göreneklerinde tam bir serbestiyet içinde yaşama hakkına sahip olan azınlıklar, eğitim ve öğretim kurumlarını açma ve yönetme hakkına da sahip olmuşlardır. Osmanlı Devleti’nin gerilemeye başladığı 19. yüzyıldan itibaren, Fransız İhtilâlinin de etkisiyle azınlıklar, bağlı bulundukları devlete karşı tavır almaya başlamışlardır. Bu dönemde devleti tehdit eden bir başka unsur,batılı devletlerin Osmanlı toprakları üzerindeki hedeflerini gerçekleştirme arzusuyla bu topraklarda yaşayan azınlıkları,misyonerlik faaliyetleri ile himaye altına alma çabalarıdır.Bu amaçla çeşitli sağlık, yardım ve eğitim kurumları açmışlar, onları kendi yanlarına çekerek himaye hakkı elde etmeye çalışmışlardır. Yabancılarınve azınlıkların açtıkları okulların sayısı 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyıl başlarında artış göstermiş, okullardaki faaliyetler zamanla eğitim-öğretimin ötesinde devlete karşı zararlı faaliyetlere dönüşmüştür. Osmanlı Devleti, bütünlüğünü tehdit eden bu gelişmelere karşı sessiz kalmamış, ancak alınan tedbirler yeterli olmamıştır. Bu çalışmada, 19. yüzyılın ikinci yarısında yabancı ve azınlık okullarının artışı karşısında Osmanlı Devleti’nin aldığı tedbirler ve bunların Sivas Vilâyetinin bazı bölgelerinde ve Amasya Sancağı dahilinde uygulanmasına yönelik bazı tespitler üzerinde durulacaktır.

Keywords
Azınlık Okulları, Misyonerlik Faaliyetleri, Teftiş, Denetim

Advanced Search


Announcements

    7.ASOSCONGRESS

    Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.



Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Elazığ / Türkiye
Telefon :0536 4570727 Faks :
Eposta :editortidsad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri