Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TÜKETİCİLERİN HELAL ÜRÜN SATIN ALMA NİYETİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Helal ürün, dini açıdan yasak olmayan, izin verilen ürün anlamına gelmektedir. Helal olgusu genel olarak gıda ürünleri çerçevesinde değerlendirilse de gıda ürünlerinden fazlasını ifade etmektedir. Araştırmada, tüketicilerin helal ürünlere karşı tutumları, öznel norm ve sağlık bilinçleri ile helal ürünleri satın alma niyetleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini Çanakkale ilindeki tüketiciler oluşturmaktadır. Ortaya koyulan hipotezler yapılandırılmış anket yoluyla toplanan veriler ile test edilmiştir. Çalışmada tanımlayıcı istatistikler, güvenilirlik analizi, faktör analizi ve doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, tüketicilerin helal ürünlere karşı tutumları ve öznel norm ile helal ürün satın alma niyeti arasında anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir.

Keywords
Helal Ürün, Tüketici Davranışları, Helal Ürün Satın Alma Niyeti

Advanced Search


Announcements

    7.ASOSCONGRESS

    Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Elazığ / Türkiye
Telefon :0536 4570727 Faks :
Eposta :editortidsad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri