Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


SPOR YÖNETİCİLERİNİN LİDERLİK STİLLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Çalışmanın amacı; Elazığ İlinde spor yönetiminin farklı boyutlarında yer alan spor yöneticilerinin liderlik stillerinin ne seviyede olduğu ve yöneticilerin liderlik stilleri arasında farklılık olup olmadığını belirleyip, çözüm önerileri sunmaktır. Araştırmanın evreni; Türkiye’de Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri, Spor Bilimleri Fakültesi, Spor Kulüplerindeki Yöneticiler oluşturmakta olup örneklemini ise; Elazığ ilindeki Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü, Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ve Elazığ’ da bulunan Spor Kulüplerindeki Yöneticiler oluşturmaktadır. Uygulanan anketin birinci bölümünde katılımcıların demografik bilgilerini tanımlamaya yönelik sorulara yer verilirken, ikinci bölümde Spor yöneticilerinin liderlik tiplerini belirlemek için Bernard BASS tarafından 1985 yılında hazırlanan ve Akdoğan (2002) tarafından Türkçeye uyarlanan Çok Faktörlü Liderlik Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma verilerinin elde edilmesinden sonra, veriler SPSS 22.0 paket programı kullanılmıştır. İstatistiksel yöntem olarak tanımlayıcı istatistikler ile birlikte İndependent Sample t testi, Tek yönlü Varyans Analizleri kullanılmıştır. Katılımcıların belirlemiş olduğu liderlik stillerinde meslek ve eğitim durumuna göre istatiksel olarak anlamlı farklılaşma olduğu, diğer değişkenlerde ise istatistiksel olarak anlamlı farklılaşma olmadığı sonucuna varılmıştır.

Keywords
Spor, Yönetici, Liderlik, Liderlik Stilleri

Advanced Search


Announcements

    7.ASOSCONGRESS

    Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Elazığ / Türkiye
Telefon :0536 4570727 Faks :
Eposta :editortidsad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri