Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


MÂTÜRÎDÎ VE MEHMET ÂKİF’E GÖRE ASR SÛRESİ’NDE HÜSRÂNI ÖNLEYEN İMÂN TEZÂHÜRÜ PSİKO-SOSYAL HİKMETLER
Asr Sûresi, kısa olmakla beraber Kur’ân’daki bütün tavsiye ve nasihatların özü sayılır. İslâm âlimi İmam Şâfiî (ö. 204/820), “Kur’ân’da başka bir sûre nâzil olmasaydı Asr Sûresi insanlara yeterdi” diyerek bu hakikâtı açıklar. Bu sûrede Allah asra yemin eder ve insanın hüsrânda olduğuna dikkat çeker. Allah, imân edenler, sâlih amel işleyenler ile sosyal hayatta birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye eden kişilerin bu hüsrândan müstesnâ olduklarını haber verir. İmâm Mâtürîdî (ö. 606/1210), insana hikmetle verilen zamanı bu sûrede sayılan psiko-sosyal hikmetleri yani îmân eden, salih amel işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye edenlerin kazançlı olacaklarını belirtir. Yaratılmışların en şereflisi olarak yaratılan insanın özgür irâdesi ve en aziz şey olan aklını kullanarak hüsrândan kâra yani geçici dünya zamanını ebedî âhiret zamanına dönüştürebileceğini söyler. İstiklâl marşı şâiri Mehmet Âkif Ersoy (ö. 1936), “meknûn o büyük sûrede esrâr-ı felâh” diyerek bu sûredeki psiko-sosyal tutum ve davranışların yapılmasının önemine işâret eder. Bu makâlede Türk-İslâm dünyasının önemli âlimlerinden Ebû Mansûr el-Mâtürîdî ile M.Âkif’e göre Asr Sûresi’nde problemlere çözüm arayışlarında insan hayatında hüsrânı önleyen îmân tezâhürü psiko-sosyal hikmetler değerlendirilmektedir.

Keywords
Asr Sûresi, İmân, Salih Amel, Sabır, Hak

Advanced Search


Announcements

    7.ASOSCONGRESS

    Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Elazığ / Türkiye
Telefon :0536 4570727 Faks :
Eposta :editortidsad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri