Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


SPOR YAPAN VE YAPMAYAN YATILI OKUL ÖĞRENCİLERİ İLE YATISIZ OKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÖZGÜVEN DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER ALTINDA İNCELENMESİ
Bu çalışmanın amacı, spor yapan ve yapmayan yatılı okul öğrencileri ile yatısız okul öğrencilerinin özgüven düzeylerinin çeşitli değişkenler altında incelenmesidir. Araştırmaya yaş ortalaması 13.30 (Ss±0.88) olan 201 erkek, 119 kadın olmak üzere toplamda 320 ortaokul öğrencisi katılmıştır. Veri toplama aracı olarak Akın (2007) tarafından geliştirilmiş olan 33 maddelik “Özgüven Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek, iç özgüven ve dış özgüven olarak 2 alt boyut ile oluşmaktadır. Ölçeğin Cronbach’s Alpha test istatistiği 0.93 olarak, iç özgüven boyutu 0.87 olarak ve dış özgüven boyutu ise 0.86 olarak bulunmuştur. Araştırmadan elde edilen bulgulara dayanarak iç ve dış özgüvende cinsiyete, ebeveynlerin boşanmış olmalarına, öğrencilerin spor lisansına sahip olmalarına, öğrenim gördükleri okulun yatılı ve yatısız olmasına bağlı istatistiksel düzeyde anlamlı farklar tespit edilmiştir (p<0.05) Sonuç olarak bu çalışmada spor yapan ve yapmayan yatılı okul öğrencileri ile yatısız okul öğrencilerinin özgüven düzeyleri çeşitli değişkenler altında incelenmiştir. Ortaya çıkan sonuçlar ışığında özellikle yatılı okul öğrencilerinin yatısız okul öğrencilerinden daha düşük özgüven düzeyine sahip olduğu ve bunun çözümü için de düzenli egzersiz ve spor yapılmasının gerekli olduğu önerilmiştir.

Keywords
Özgüven, Sedanter, Boşanma, Yatılı Okul

Advanced Search


Announcements

  EYLÜL 2018

  6.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 18-20 Nisan 2019 (www.asoscongress.com) tarihleri arasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversites ev sahipliğinde Alanya’da düzenlenecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

  Sempozyum kapsamında; Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar Eğitimi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi, Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi alanlarında bildiriler kabul edilecektir.

  Sempozyum bünyesinde Poster sunumları için oturumlara da yer verilecektir. Poster sunum hazırlama kuralları için tıklayınız.

  Sempozyuma ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim bilimleri alanında çalışmakta olan akademisyenler, yöneticiler, eğitim uzmanları, öğretmenler, mezun öğrenciler ve sivil toplum kurum ve temsilcileri davetlidir.

  Alanya’da gerçekleşecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’nda sizleri aramızda görmeyi bekliyoruz.

  Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç:11. 12. 2018

  Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 08.03.2019

  Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 11.03.2019

  Sempozyum Ödeme Son Tarih: 18.03.2019

  Sempozyum Programının İlanı: 29.03.2019

  Sempozyum Başlangıç Tarihi: 18.04.2018Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Elazığ / Türkiye
Telefon :0536 4570727 Faks :
Eposta :editortidsad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri