Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


AĞRI’NIN NAKŞİBENDÎ-HÂLİDÎ ŞEYHLERİNDEN MOLLA MUHAMMED KASORÎ VE KASOR MEDRESESİ
Ağrı, Osmanlı döneminde Bayazıt Sancağından devraldığı ilim, kültür ve tasavvuf mirasını, Cumhuriyet döneminde de devam ettirmeyi başarmıştır. Daha önce Ahmed-i Hânî ile başlayan ilim ve tasavvuf geleneği, Seyyid Abdurrahim Arvâsî, Molla Muhammed Celâlî, Şeyh Abdülbari Küfrevî, Halife Yûsuf ile devam etmiştir. Son dönem Ağrı’da yetişmiş âlim ve mutasavvıflar içinde toplumun teveccühüne mazhar olan şahsiyetlerin başında Nakşibendî-Hâlidî şeyhlerinden Molla Muhammed Kasorî gelmektedir. Molla Muhammed Kasorî’nin Kasor köyünde kurduğu medrese Ağrı’da Şark Medrese geleneğini yaşatan etkin ilim irfan merkezlerinden biri olmuştur. Bu makalede Ağrı’nın ilim irfan hayatında derin izler bırakan Molla Muhammed Kasorî ve Kasor Medresesini ele alacağız.

Keywords
Ağrı, Nakşibendî-Hâlidîlik, Molla Muhammed Kasorî, Kasor Medresesi

Advanced Search


Announcements

    7.ASOSCONGRESS

    Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Elazığ / Türkiye
Telefon :0536 4570727 Faks :
Eposta :editortidsad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri