Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


MÜKEMMELLİĞİN BİR TEZAHÜRÜ OLARAK KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE GÜZELLİK
Estetik ve sanatın temel kavramlarından biri olan güzellik, hoşa giden ve insanda hayranlık duygusu uyandıran biçim ve ölçülerin oluşturduğu ahenkli bir bütün olarak ifade edilmektedir. Güzel sanatlardan sayılan şiirde de güzellik kavramı, merkezi bir konuma sahiptir. Nitekim hem güzel sanatlardan olup, hem de edebî sanatlara başvurulan bir alan olması bakımından şiirde güzellik endişesi varlığını hissettirmiş, sanatsal ve estetik boyut gözetilmiştir. Bilhassa klasik Türk şiirinde bu hassasiyetin var olduğunu belirtmek gerekmektedir. Sanat yapma ve estetik bir haz uyandırma düşüncesinin yansımalarını bulduğu klasik şiirde güzelliğin, “kemâl” ile birlikte zikredildiği dikkat çekmektedir. Zira Mutlak manada kemâl, cemâl ve hüsn sahibi olan Allah, güzelliğin kaynağı olarak görülmektedir. Dolayısıyla bu çalışmada idealist bir anlayışın benimsendiği klasik şiirin güzelliğe yaklaşımı üzerinde durulmuştur. Güzelliğin, mükemmellikle olan irtibatı divanlardan seçilen şiirler yardımıyla ortaya konulmaya çalışılmıştır. Sanat ve estetiğin felsefî ve tasavvufî boyutları da gözetilerek klasik Türk şairinin güzelliğe ilişkin algısını tespit etmek maksadıyla yapılan bu çalışmada, anlama dayalı şerh yönteminden yararlanılmıştır. Klasik Türk şiirindeki güzellik algısının mükemmellikle yoğun bir şekilde bağlantılı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords
Klasik şiir, Estetik, Sanat, Güzellik, Mükemmellik

Advanced Search


Announcements

    7.ASOSCONGRESS

    Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Elazığ / Türkiye
Telefon :0536 4570727 Faks :
Eposta :editortidsad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri