Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


MÜKEMMELLİĞİN BİR TEZAHÜRÜ OLARAK KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE GÜZELLİK
Estetik ve sanatın temel kavramlarından biri olan güzellik, hoşa giden ve insanda hayranlık duygusu uyandıran biçim ve ölçülerin oluşturduğu ahenkli bir bütün olarak ifade edilmektedir. Güzel sanatlardan sayılan şiirde de güzellik kavramı, merkezi bir konuma sahiptir. Nitekim hem güzel sanatlardan olup, hem de edebî sanatlara başvurulan bir alan olması bakımından şiirde güzellik endişesi varlığını hissettirmiş, sanatsal ve estetik boyut gözetilmiştir. Bilhassa klasik Türk şiirinde bu hassasiyetin var olduğunu belirtmek gerekmektedir. Sanat yapma ve estetik bir haz uyandırma düşüncesinin yansımalarını bulduğu klasik şiirde güzelliğin, “kemâl” ile birlikte zikredildiği dikkat çekmektedir. Zira Mutlak manada kemâl, cemâl ve hüsn sahibi olan Allah, güzelliğin kaynağı olarak görülmektedir. Dolayısıyla bu çalışmada idealist bir anlayışın benimsendiği klasik şiirin güzelliğe yaklaşımı üzerinde durulmuştur. Güzelliğin, mükemmellikle olan irtibatı divanlardan seçilen şiirler yardımıyla ortaya konulmaya çalışılmıştır. Sanat ve estetiğin felsefî ve tasavvufî boyutları da gözetilerek klasik Türk şairinin güzelliğe ilişkin algısını tespit etmek maksadıyla yapılan bu çalışmada, anlama dayalı şerh yönteminden yararlanılmıştır. Klasik Türk şiirindeki güzellik algısının mükemmellikle yoğun bir şekilde bağlantılı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords
Klasik şiir, Estetik, Sanat, Güzellik, Mükemmellik

Advanced Search


Announcements

  EYLÜL 2018

  6.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 18-20 Nisan 2019 (www.asoscongress.com) tarihleri arasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversites ev sahipliğinde Alanya’da düzenlenecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

  Sempozyum kapsamında; Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar Eğitimi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi, Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi alanlarında bildiriler kabul edilecektir.

  Sempozyum bünyesinde Poster sunumları için oturumlara da yer verilecektir. Poster sunum hazırlama kuralları için tıklayınız.

  Sempozyuma ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim bilimleri alanında çalışmakta olan akademisyenler, yöneticiler, eğitim uzmanları, öğretmenler, mezun öğrenciler ve sivil toplum kurum ve temsilcileri davetlidir.

  Alanya’da gerçekleşecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’nda sizleri aramızda görmeyi bekliyoruz.

  Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç:11. 12. 2018

  Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 08.03.2019

  Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 11.03.2019

  Sempozyum Ödeme Son Tarih: 18.03.2019

  Sempozyum Programının İlanı: 29.03.2019

  Sempozyum Başlangıç Tarihi: 18.04.2018Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Elazığ / Türkiye
Telefon :0536 4570727 Faks :
Eposta :editortidsad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri