Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


İSKENDERİYE'DE İLMÎ DURUM: FETİH ÖNCESİ VE SONRASINA MUKAYESELİ BİR BAKIŞ
İlk emri “oku” olan İslâm dininin ilme ve ilim sahiplerine verdiği değer, tarihin şahitlik ettiği bir olgudur. Müslümanlar Asr-ı Saadet döneminden itibaren gittikleri her yere sahip oldukları ilim ve irfanı götürmüşler, yerli halkın ilmî birikimlerinden istifade etme yoluna gitmişlerdir. Hangi dine ve düşünceye sahip olurlarsa olsunlar istisnaları olsa da ilim adamlarına hak ettikleri itibarı göstermişlerdir. Şu an Mısır’da bir sahil şehri olan İskenderiye, Müslümanlar tarafından fethedilmeden önce Bizans’ın siyasi ve ekonomik değeri olan bir merkez konumundaydı. Şehir aynı zamanda sadece Bizans’ın değil Dünya’nın en başta gelen ilim merkezlerinden biriydi. Dünya ilim ve kültür tarihinde önemli bir yeri olan İskenderiye Kütüphanesi buradaydı. M.ö. III. yüzyıldan itibaren sayısız ilim adamı ve sanatçı şehri mesken tutmuştu. Ancak fetih öncesi yaşanan dâhili karışıklıklar ve fethin meydana getirdiği kargaşa ve panik, ilim ve sanat erbabı elit bir tabakanın şehri terketmesine sebep oldu. Bu duruma rağmen Müslüman fatihler mevcut şartlar altında şehirdeki ilmî hareketliliği devam ettirmek için gayret göstermişler, dinî ilimlerin şehirde hayat bulması için çalışmışlardır. Bu çalışmamızda fetihten önce şehrin sahip olduğu ilmî birikim ile fetih sonrası ilmî durum kıyaslaması yapılarak, fetih sonrası şehirde ilmî açıdan ne gibi değişikliklerin yaşandığı ortaya konulacaktır.

Keywords
İskenderiye, Mısır, Kütüphane, İlmi Durum

Advanced Search


Announcements


Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Elazığ / Türkiye
Telefon :0536 4570727 Faks :
Eposta :editortidsad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri