Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


FRANSIZ BASINI VE YAZARLARIN BAKIŞIYLA TÜRKİYE VE ATATÜRK: TANIKLAR VE İZLENİMLER
Türkiye, Osmanlı İmparatorluğu döneminde, Batı ile ilk resmi ilişkisini Fransız Devleti ile kurmuştur. On altıncı yüzyıldan itibaren iki ülke arasında gelişen askeri, siyasi ve özellikle ticari ilişkiler, dört asır boyunca, etkilerini dilsel, kültürel ve düşünsel alanlara da taşımış, karşılıklı etkileşim doğal bir süreklilik göstererek günümüze dek uzanmıştır. XIX. Yüzyıla dek, Batı tarafından negatif ve önyargılı, bu yüzyılda « exotisme » akımının da etkisiyle, özellikle Fransız yazar, seyyah ve entellektüelleri, ülkeyi bizzat ziyaret ederek, gözlemlerini, izlenim olarak algılanan bir Türkiye imgesini ve düşüncelerini eserlerinde yansıtarak bu olguyu tersine dönüştürmüşlerdir. Sırasıyla Lamartine, Gautier, Nerval ve Loti gibi yazarlar Türkiye’de gezmiş ve yaşamışlar, dönemin « Hasta adamı» olarak nitelendirilen Osmanlı Türkiye’sinin yenileşme hareketleri sürecinde, her biri gönüllerince oluşturdukları bir Türkiye imgesini ve sevgisini eserlerinde yansıtmışlar ve hatta bazıları Türkler tarafından « Türk dostu » olarak nitelendirilmişlerdir. Bu çalışmada, yirminci yüzyılın ilk yarısında, Fransız yazarların ve gazetecilerin, 1919 Kurtuluş savaşı sürecinde ve onu izleyen 1923 Cumhuriyet ilanıyla “Yeni Türkiye” nin kurucusu Atatürk’ün 1938 yılında ölümüne dek gerçekleştirmiş olduğu siyasal ve sosyal reformlara büyük bir duyarlılık göstererek, Atatürk ve eserine, dolayısıyla “Yeni Türkiye”ye yönelik bakış açıları ve tanıklıkları incelenecektir.

Keywords
Türk imgesi, Atatürk, Yeni Türkiye, Fransız Basını, Tanık yazarlar

Advanced Search


Announcements


Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Elazığ / Türkiye
Telefon :0536 4570727 Faks :
Eposta :editortidsad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri