Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


KENT KİMLİĞİ, KENT İMAJI VE KENT KONUMLANDIRMA İLİŞKİSİ KAPSAMINDA KENTLERİN MARKALAŞMA SÜRECİ: ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ
Bu çalışmanın amacı; kent kimliği, kent imajı ve kent konumlandırma ilişkisi kapsamında Erzurum ilinin markalaşması sürecini değerlendirmektir. Bu amaç doğrultusunda, öncelikle kentin sahip olduğu kimlik unsurlarının tespiti amacıyla, kentte bulunan mülki idare amirleri ve yerel halktan 14 kişi ile yarı yapılandırılmış mülakat gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma sonucunda elde edilen verilerle bir ölçek oluşturulmuştur. Bu ölçek Erzurum ilinde ikamet eden 307 kişiye uygulanarak, kentin yerel halk zihninde imajı belirlenmeye çalışılmıştır. Elde edilen verilere faktör analizi uygulanmıştır. Faktör analizi sonucunda ölçek 7 boyut altında toplanmıştır. “Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikler” ve “ulaşım ve hayat kolaylığı” boyutları en fazla ön plana çıkan boyutlar olarak değerlendirilmiştir. Bu boyutların kent konumlandırma faaliyetinde kullanılması uygun görülmektedir. Ayrıca kent algılarının cinsiyet, medeni durum, yaş, eğitim ve gelir değişkenleri itibariyle farklılaştığı da görülmektedir.

Keywords
Marka Kent, Kent Konumlandırma, Kent İmajı, Kent Kimliği

Advanced Search


Announcements


Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Elazığ / Türkiye
Telefon :0536 4570727 Faks :
Eposta :editortidsad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri