Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


KENT KİMLİĞİ, KENT İMAJI VE KENT KONUMLANDIRMA İLİŞKİSİ KAPSAMINDA KENTLERİN MARKALAŞMA SÜRECİ: ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ
Bu çalışmanın amacı; kent kimliği, kent imajı ve kent konumlandırma ilişkisi kapsamında Erzurum ilinin markalaşması sürecini değerlendirmektir. Bu amaç doğrultusunda, öncelikle kentin sahip olduğu kimlik unsurlarının tespiti amacıyla, kentte bulunan mülki idare amirleri ve yerel halktan 14 kişi ile yarı yapılandırılmış mülakat gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma sonucunda elde edilen verilerle bir ölçek oluşturulmuştur. Bu ölçek Erzurum ilinde ikamet eden 307 kişiye uygulanarak, kentin yerel halk zihninde imajı belirlenmeye çalışılmıştır. Elde edilen verilere faktör analizi uygulanmıştır. Faktör analizi sonucunda ölçek 7 boyut altında toplanmıştır. “Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikler” ve “ulaşım ve hayat kolaylığı” boyutları en fazla ön plana çıkan boyutlar olarak değerlendirilmiştir. Bu boyutların kent konumlandırma faaliyetinde kullanılması uygun görülmektedir. Ayrıca kent algılarının cinsiyet, medeni durum, yaş, eğitim ve gelir değişkenleri itibariyle farklılaştığı da görülmektedir.

Keywords
Marka Kent, Kent Konumlandırma, Kent İmajı, Kent Kimliği

Advanced Search


Announcements

  EYLÜL 2018

  6.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 18-20 Nisan 2019 (www.asoscongress.com) tarihleri arasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversites ev sahipliğinde Alanya’da düzenlenecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

  Sempozyum kapsamında; Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar Eğitimi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi, Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi alanlarında bildiriler kabul edilecektir.

  Sempozyum bünyesinde Poster sunumları için oturumlara da yer verilecektir. Poster sunum hazırlama kuralları için tıklayınız.

  Sempozyuma ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim bilimleri alanında çalışmakta olan akademisyenler, yöneticiler, eğitim uzmanları, öğretmenler, mezun öğrenciler ve sivil toplum kurum ve temsilcileri davetlidir.

  Alanya’da gerçekleşecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’nda sizleri aramızda görmeyi bekliyoruz.

  Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç:11. 12. 2018

  Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 08.03.2019

  Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 11.03.2019

  Sempozyum Ödeme Son Tarih: 18.03.2019

  Sempozyum Programının İlanı: 29.03.2019

  Sempozyum Başlangıç Tarihi: 18.04.2018Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Elazığ / Türkiye
Telefon :0536 4570727 Faks :
Eposta :editortidsad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri