Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


POPÜLER KÜLTÜR VE MÜZİK İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA POPÜLER TÜRK SANAT MÜZİĞİ ŞARKILARINDA KULLANILAN MAKAMLARA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME
Tarihsel ve toplumsal gelişme süreçleri içerisinde kültürü oluşturan insanın dünyasında müzik önemli bir yere sahiptir. Müzik toplum yaşamı üzerinde kitleleri etkileyen özelliklere sahiptir. İnsanın üretimiyle oluşan kültür; sanayi devriminden sonra üretimin artmasıyla yeni bir devinim kazanmıştır. İnsanoğlunu sürekli üretmeye zorlayan bu devinim beraberinde üretilenlerin tüketimi döngüsünü getirmiştir. Söz konusu bu döngü bugünkü popüler kültürün oluşumuna neden olmuştur. Günümüz toplumunda kitle iletişim araçlarının artması, kültürel ve maddesel üretimlerin artması popüler kültürün incelenmesini önemli kılmaktadır. Müzik de kültürel üretimin bir parçası olarak popüler kültür alanında incelenmesi gereken bir öğedir. Bu çalışmada popüler kültür ve müzik ilişkisi bağlamında Türk sanat müziği şarkılarında kullanılan makamların durumu değerlendirilmeye çalışılmıştır. Geçmişten günümüze Türk sanat müziğinin kültür içindeki yeri değerlendirilirken popüler kültür penceresinden bakılmıştır. Çalışmanın evreni Türk sanat müziği şarkıları olarak belirlenirken; örneklem olarak sanat müziği eserlerinden 100 popüler şarkı seçilmiştir. Örneklemin belirlenmesinde alan uzmanları ve müzisyenlerle görüşmeler yapılmış, internet sitelerinin dinlenme oranları incelenmiş ve heterojen bir yapı oluşturulmaya çalışılmıştır. Belirlenen 100 popüler Türk sanat müziği şarkısı 100 kişiye anket olarak uygulanmıştır. Çalışmada yöntem olarak betimsel analiz kullanılmıştır. Veriler hem nicel hem de nitel yöntemle incelenmiştir. Çalışma sonucunda günümüzde popüler olan Türk sanat müziği şarkılarının makamlarının sınırlı sayıda olduğu görülmüştür.

Keywords
Popüler Müzik, Popüler Kültür, Sanat, Makam, Türk Sanat Müziği.

Advanced Search


Announcements

    7.ASOSCONGRESS

    Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Elazığ / Türkiye
Telefon :0536 4570727 Faks :
Eposta :editortidsad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri