Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUL ÖNCESİ SINIFLARINDAKİ SANAT MERKEZLERİNİN İŞLEVSELLİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Bu araştırma, okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması dersi kapsamında okullara giden okul öncesi öğretmen adaylarının, sınıflarındaki sanat merkezinin işlevselliğine ilişkin görüşlerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Sanat kişinin duygularını, düşüncelerini ve hayallerini yaratıcılık gücünü de kullanarak somut ve soyut malzemelerle ortaya koymasıdır. Okul öncesi dönemdeki öğrencilerin dikkatini çekmek için görsel malzemelerin kullanımı, hedef davranışın kazandırılmasında etkin bir rol oynamaktadır. Sınıflardaki sanat merkezlerinin okul öncesi çocuğu için önemi büyüktür. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen görüşme formlarıyla toplanmıştır. Çalışmada elde edilen veriler betimsel analiz ile çözümlenmiştir. Çalışma gurubunu Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi temel eğitim bölümü okul öncesi öğretmenliğinde öğrenim gören 3. ve 4. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışmada kolay ulaşılabilir durum örneklemesi kullanılmıştır. Araştırma kapsamına alınan öğrenciler gönüllülük esasına göre belirlenmiştir. Buna göre sanat merkezlerinin olumlu bir takım özellikleri barındırmasının yanında kullanımda ve işlevsellikte bir takım sıkıntıların olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords
okul öncesi, öğretmen adayı, sanat, sanat merkezi

Advanced Search


Announcements


Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Elazığ / Türkiye
Telefon :0536 4570727 Faks :
Eposta :editortidsad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri