Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUL ÖNCESİ SINIFLARINDAKİ SANAT MERKEZLERİNİN İŞLEVSELLİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Bu araştırma, okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması dersi kapsamında okullara giden okul öncesi öğretmen adaylarının, sınıflarındaki sanat merkezinin işlevselliğine ilişkin görüşlerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Sanat kişinin duygularını, düşüncelerini ve hayallerini yaratıcılık gücünü de kullanarak somut ve soyut malzemelerle ortaya koymasıdır. Okul öncesi dönemdeki öğrencilerin dikkatini çekmek için görsel malzemelerin kullanımı, hedef davranışın kazandırılmasında etkin bir rol oynamaktadır. Sınıflardaki sanat merkezlerinin okul öncesi çocuğu için önemi büyüktür. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen görüşme formlarıyla toplanmıştır. Çalışmada elde edilen veriler betimsel analiz ile çözümlenmiştir. Çalışma gurubunu Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi temel eğitim bölümü okul öncesi öğretmenliğinde öğrenim gören 3. ve 4. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışmada kolay ulaşılabilir durum örneklemesi kullanılmıştır. Araştırma kapsamına alınan öğrenciler gönüllülük esasına göre belirlenmiştir. Buna göre sanat merkezlerinin olumlu bir takım özellikleri barındırmasının yanında kullanımda ve işlevsellikte bir takım sıkıntıların olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords
okul öncesi, öğretmen adayı, sanat, sanat merkezi

Advanced Search


Announcements

  EYLÜL 2018

  6.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 18-20 Nisan 2019 (www.asoscongress.com) tarihleri arasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversites ev sahipliğinde Alanya’da düzenlenecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

  Sempozyum kapsamında; Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar Eğitimi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi, Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi alanlarında bildiriler kabul edilecektir.

  Sempozyum bünyesinde Poster sunumları için oturumlara da yer verilecektir. Poster sunum hazırlama kuralları için tıklayınız.

  Sempozyuma ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim bilimleri alanında çalışmakta olan akademisyenler, yöneticiler, eğitim uzmanları, öğretmenler, mezun öğrenciler ve sivil toplum kurum ve temsilcileri davetlidir.

  Alanya’da gerçekleşecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’nda sizleri aramızda görmeyi bekliyoruz.

  Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç:11. 12. 2018

  Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 08.03.2019

  Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 11.03.2019

  Sempozyum Ödeme Son Tarih: 18.03.2019

  Sempozyum Programının İlanı: 29.03.2019

  Sempozyum Başlangıç Tarihi: 18.04.2018Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Elazığ / Türkiye
Telefon :0536 4570727 Faks :
Eposta :editortidsad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri