Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ÖN LİSANS ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Araştırmamızda ön lisans çocuk gelişimi bölümü öğrencilerinin çevre sorunları ve çözüm önerilerine ilişkin görüşlerini incelemek amacıyla nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, 2017-2018 öğretim yılında Mustafa Kemal Üniversitesi Antakya Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü ikinci sınıfında öğrenim gören 20 öğrenciden oluşmaktadır. Örneklem belirlenirken basit tesadüfi örneklem seçim yöntemi kullanılmıştır. Görüşme formundaki soruların öğrencilere sorulması ve alınan cevaplar ile veriler toplanmıştır. Bu veriler içerik analizi yöntemiyle incelenerek temalar oluşturulmuştur. Araştırma bulgularında günümüzdeki çevre sorunlarının neler olduğuyla ilgili olarak öğrenciler; hava kirliliği (n=15), su kirliliği (n=13), gürültü kirliliği (n=9), yeşil alanların azalması (n=8) şeklinde, günümüz çevre sorunlarına çözüm öneriyle ilgili olarak öğrenciler; eğitim verilmesi (n=9), sanayi tesislerinin uygun şartlarda kurulması (n=8), ağaçlandırmanın artırılması (n=7), doğayı koruma kanunlarının çıkarılması (n=7) şeklinde, aldıkları “Çocuk ve Çevre” dersinin faydalarının neler olduğuyla ilgili olarak öğrenciler; çevre bilgisi (n=11), çevreye karşı bilinçli olma (n=8), çevreye duyarlı olma (n=5) şeklinde görüş belirtmişlerdir.

Keywords
Çevre, Çevre sorunları, Çözüm önerileri

Advanced Search


Announcements

    7.ASOSCONGRESS

    Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Elazığ / Türkiye
Telefon :0536 4570727 Faks :
Eposta :editortidsad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri