Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


19. YÜZYILA AİT BİR MESNEVİ ÖRNEĞİ: MANZÛME-İ HÜSN-İ ESER
Hüsnî mahlasıyla şiirler yazan Hüseyin Hüsnî, 19. yüzyılda yaşamıştır. Devletin çeşitli kademelerinde görev yapan Hüsnî Paşa’nın üç eseri vardır. Bunlardan “Divan”ı ve “Nefs-i Emmâre” redifli uzun bir kasidesi kayıptır. Üçüncü eser, Manzûme-i Hüsn-i Eser isimli mesnevisidir. Bu makalenin konusunu da bu eser oluşturmaktadır. 19. yüzyıl, mesnevi türünün klasik anlayıştan ve biçimden çıktığı bir dönemdir. Artık bu yüzyılda yeterli nitelikte mesnevilerle karşılaşmak zordur. “19.yüzyıla ait bir eser olan “Manzûme-i Hüsn-i Eser” de de bu dönemin özellikleri görülmektedir. Eserin İçeriği, diğer mesnevilerde olduğu gibi dinî, ahlâkî ve tasavvufî öğütler içermektedir. Bir insanda bulunması gereken vasıfları dile getirirken “Bir kişi ki” şeklinde yaptığı ilk 119 beyitteki tekrarlar dikkati çekmektedir. Mesnevi, Millet Kütüphanesinde Aemnz 864 te kayıtlıdır. 200 beyitten meydana gelmiş olan eser Fâilâtün/Fâilâtün/Fâilün vezniyle yazılmıştır

Keywords
Hüsnî, 19.yy, mesnevi, nasihat.

Advanced Search


Announcements

  EYLÜL 2018

  6.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 18-20 Nisan 2019 (www.asoscongress.com) tarihleri arasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversites ev sahipliğinde Alanya’da düzenlenecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

  Sempozyum kapsamında; Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar Eğitimi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi, Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi alanlarında bildiriler kabul edilecektir.

  Sempozyum bünyesinde Poster sunumları için oturumlara da yer verilecektir. Poster sunum hazırlama kuralları için tıklayınız.

  Sempozyuma ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim bilimleri alanında çalışmakta olan akademisyenler, yöneticiler, eğitim uzmanları, öğretmenler, mezun öğrenciler ve sivil toplum kurum ve temsilcileri davetlidir.

  Alanya’da gerçekleşecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’nda sizleri aramızda görmeyi bekliyoruz.

  Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç:11. 12. 2018

  Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 08.03.2019

  Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 11.03.2019

  Sempozyum Ödeme Son Tarih: 18.03.2019

  Sempozyum Programının İlanı: 29.03.2019

  Sempozyum Başlangıç Tarihi: 18.04.2018Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Elazığ / Türkiye
Telefon :0536 4570727 Faks :
Eposta :editortidsad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri