Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


19. YÜZYILA AİT BİR MESNEVİ ÖRNEĞİ: MANZÛME-İ HÜSN-İ ESER
Hüsnî mahlasıyla şiirler yazan Hüseyin Hüsnî, 19. yüzyılda yaşamıştır. Devletin çeşitli kademelerinde görev yapan Hüsnî Paşa’nın üç eseri vardır. Bunlardan “Divan”ı ve “Nefs-i Emmâre” redifli uzun bir kasidesi kayıptır. Üçüncü eser, Manzûme-i Hüsn-i Eser isimli mesnevisidir. Bu makalenin konusunu da bu eser oluşturmaktadır. 19. yüzyıl, mesnevi türünün klasik anlayıştan ve biçimden çıktığı bir dönemdir. Artık bu yüzyılda yeterli nitelikte mesnevilerle karşılaşmak zordur. “19.yüzyıla ait bir eser olan “Manzûme-i Hüsn-i Eser” de de bu dönemin özellikleri görülmektedir. Eserin İçeriği, diğer mesnevilerde olduğu gibi dinî, ahlâkî ve tasavvufî öğütler içermektedir. Bir insanda bulunması gereken vasıfları dile getirirken “Bir kişi ki” şeklinde yaptığı ilk 119 beyitteki tekrarlar dikkati çekmektedir. Mesnevi, Millet Kütüphanesinde Aemnz 864 te kayıtlıdır. 200 beyitten meydana gelmiş olan eser Fâilâtün/Fâilâtün/Fâilün vezniyle yazılmıştır

Keywords
Hüsnî, 19.yy, mesnevi, nasihat.

Advanced Search


Announcements

    7.ASOSCONGRESS

    Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Elazığ / Türkiye
Telefon :0536 4570727 Faks :
Eposta :editortidsad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri