Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


MYO’LARA UYGULANAN İŞBAŞI EĞİTİMLERİNİN MYO TERCİHLERİNE ETKİSİ: HONAZ MYO İŞBAŞI EĞİTİMİ ÖRNEĞİ
Meslek Yüksek Okullarında uygulanan işbaşı eğitimi programları, mesleki ve teknik eğitimin iyileştirilmesi ve mezunlarının istihdamına katkı sağlaması amacıyla tasarlanan ve en az bir dönemlik staj uygulamasını kapsayan bir modeldir. Modelin MYO’lar açısından başarı kriterlerinden biri, uygulamanın yapıldığı MYO’nun tercih edilebilirliğine etkisidir. Araştırma, deneysel olmayan, kesitsel yapıda ve nicel araştırma desenine uygundur. 5’li Likert cevap bileşenli 17 soruluk, demografik sorularından oluşan anket uygulaması ile araştırma yürütülmüştür. Araştırma analizinde lojistik regresyon yöntemi kullanılmıştır. Yapılan geriye doğru lojistik regresyon analizi sonucunda, işbaşı eğitim sisteminin bilgi birikimine katkısı Honaz Meslek Yüksekokulu okumayı yakınlarına tavsiye eden öğrencilerde, Honaz MYO’nda okumayı yakınlarına tavsiye etmeyen öğrencilere oranla 1,5 kat daha fazla olduğu ortaya çıkmaktadır. Aynı analizden Honaz MYO’nu yakınlarına tavsiye eden öğrenciler işbaşı eğitimi programı sonrasında daha kolay iş bulabileceği (Honaz MYO’nu yakınlarına tavsiye etmeyen öğrencilere göre 1,53 kat daha fazla) ifade etmektedirler. Bulunan tüm sonuçlar 0,05 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak anlamlıdır. Lojistik regresyon modelinin bireyleri sınıflandırmadaki başarısını ölçen doğru sınıflandırma oranı, bu çalışmada % 87,4 olarak elde edilmiştir.

Keywords
İşbaşı Eğitim Modeli, Lojistik Regresyon Analizi, Doğru Sınıflandırma Oranı

Advanced Search


Announcements

  EYLÜL 2018

  6.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 18-20 Nisan 2019 (www.asoscongress.com) tarihleri arasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversites ev sahipliğinde Alanya’da düzenlenecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

  Sempozyum kapsamında; Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar Eğitimi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi, Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi alanlarında bildiriler kabul edilecektir.

  Sempozyum bünyesinde Poster sunumları için oturumlara da yer verilecektir. Poster sunum hazırlama kuralları için tıklayınız.

  Sempozyuma ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim bilimleri alanında çalışmakta olan akademisyenler, yöneticiler, eğitim uzmanları, öğretmenler, mezun öğrenciler ve sivil toplum kurum ve temsilcileri davetlidir.

  Alanya’da gerçekleşecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’nda sizleri aramızda görmeyi bekliyoruz.

  Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç:11. 12. 2018

  Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 08.03.2019

  Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 11.03.2019

  Sempozyum Ödeme Son Tarih: 18.03.2019

  Sempozyum Programının İlanı: 29.03.2019

  Sempozyum Başlangıç Tarihi: 18.04.2018Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Elazığ / Türkiye
Telefon :0536 4570727 Faks :
Eposta :editortidsad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri