Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


NAZİKÎ MECM??ÂSI
Mecmua, Arapça “cem?” kökünden türemiş, ‘toplanmış eser’ anlamına gelen bir kelimedir. ‘Derleme’ anlamına gelmesinden hareketle 19. ve 20. yüzyıl dergilerine de “mecmua” denmiştir. Bu yazının ilgilendiği mecmua, ‘derleme, toplama eser; herhangi bir muhteva ya da biçim ortaklığına bakılmaksızın bir araya getirilmiş metinler toplamı’ demektir. Mecmualar; özelde şiir ve nesir mecmuaları; tertip edildikleri ve kendilerinden önceki dönemi aydınlatması, edebiyat tarihine kaynaklık etmesi, yol göstermesi bakımından mühim eserlerdir. Tebliğimizde tanıtılacak olan Nazik? Mecmu?ası, Berlin Kraliyet Kütüphanesi Wilhelm Pertch katalogu Ms. Diez. A. Oet. 82 numarada kayıtlı olarak tarafımızca bulunmuştur ve doktora tezimin konusunu teşkil etmektedir. Nazik?’ye ait şiirlerin çokluğundan, üstü çizili ve Nazik? mahlasını taşıyan müsvedde beyitlerden, bazı beyitlerin farklı varaklardaki tekrarlarından, hukukla ilgili soru ve cevaplardan bu mecmuanın ilmiye mesleğine mensup müderris, 17. yüzyıl şairi Nazik? Mustafa Efend?’ye ait olduğu anlaşılmaktadır. Mecmuanın incelenmesi sonucunda eserin nüsha tavsifine ulaşılacak, mecmuadaki manzum ve mensur bölümler sınıflandırılarak Nazik? Mecmuasının ayrıntılı bir tanıtımı yapılacaktır.

Keywords
Klasik Türk Edebiyatı, mecmua, Nazik?.

Advanced Search


Announcements

    7.ASOSCONGRESS

    Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Elazığ / Türkiye
Telefon :0536 4570727 Faks :
Eposta :editortidsad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri