Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


NAZİKÎ MECM??ÂSI
Mecmua, Arapça “cem?” kökünden türemiş, ‘toplanmış eser’ anlamına gelen bir kelimedir. ‘Derleme’ anlamına gelmesinden hareketle 19. ve 20. yüzyıl dergilerine de “mecmua” denmiştir. Bu yazının ilgilendiği mecmua, ‘derleme, toplama eser; herhangi bir muhteva ya da biçim ortaklığına bakılmaksızın bir araya getirilmiş metinler toplamı’ demektir. Mecmualar; özelde şiir ve nesir mecmuaları; tertip edildikleri ve kendilerinden önceki dönemi aydınlatması, edebiyat tarihine kaynaklık etmesi, yol göstermesi bakımından mühim eserlerdir. Tebliğimizde tanıtılacak olan Nazik? Mecmu?ası, Berlin Kraliyet Kütüphanesi Wilhelm Pertch katalogu Ms. Diez. A. Oet. 82 numarada kayıtlı olarak tarafımızca bulunmuştur ve doktora tezimin konusunu teşkil etmektedir. Nazik?’ye ait şiirlerin çokluğundan, üstü çizili ve Nazik? mahlasını taşıyan müsvedde beyitlerden, bazı beyitlerin farklı varaklardaki tekrarlarından, hukukla ilgili soru ve cevaplardan bu mecmuanın ilmiye mesleğine mensup müderris, 17. yüzyıl şairi Nazik? Mustafa Efend?’ye ait olduğu anlaşılmaktadır. Mecmuanın incelenmesi sonucunda eserin nüsha tavsifine ulaşılacak, mecmuadaki manzum ve mensur bölümler sınıflandırılarak Nazik? Mecmuasının ayrıntılı bir tanıtımı yapılacaktır.

Keywords
Klasik Türk Edebiyatı, mecmua, Nazik?.

Advanced Search


Announcements

  EYLÜL 2018

  6.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 18-20 Nisan 2019 (www.asoscongress.com) tarihleri arasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversites ev sahipliğinde Alanya’da düzenlenecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

  Sempozyum kapsamında; Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar Eğitimi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi, Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi alanlarında bildiriler kabul edilecektir.

  Sempozyum bünyesinde Poster sunumları için oturumlara da yer verilecektir. Poster sunum hazırlama kuralları için tıklayınız.

  Sempozyuma ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim bilimleri alanında çalışmakta olan akademisyenler, yöneticiler, eğitim uzmanları, öğretmenler, mezun öğrenciler ve sivil toplum kurum ve temsilcileri davetlidir.

  Alanya’da gerçekleşecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’nda sizleri aramızda görmeyi bekliyoruz.

  Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç:11. 12. 2018

  Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 08.03.2019

  Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 11.03.2019

  Sempozyum Ödeme Son Tarih: 18.03.2019

  Sempozyum Programının İlanı: 29.03.2019

  Sempozyum Başlangıç Tarihi: 18.04.2018Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Elazığ / Türkiye
Telefon :0536 4570727 Faks :
Eposta :editortidsad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri