Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


KLASİK TÜRK ŞİİRİ BAĞLAMINDA GELENEĞİ GELECEĞE ANLATMAK -NECÂTÎ BEY DİVANI ÖRNEĞİ-
Gelenek, geçmişe ait örf, adet, yaşantı ve inançları, kısacası kültürü bugünlere taşıyan bir lokomotiftir. Kültür çınarının bağlı olduğu bir kök, bir toprak olan gelenek, geçmişten devralınan bir mirastır. Bu mirasın günümüze aktarılmasında rol alan faktörlerden biri edebiyattır. Edebî tür olarak da şiir öne çıkmaktadır. Zira sözlü kültürün hâkim olduğu bir coğrafyada geleneği geleceğe taşıyan başlıca vasıta şiirdir. Dolayısıyla bu çalışmada Necâtî Bey divanına bağlı kalınarak geleneğe ait değer ve anlayışların geleceğe nasıl aktarıldığı/anlatıldığı hususu üzerinde durulmuştur. Çalışmanın konusu Necâtî’nin şiirleriyle sınırlandırılmıştır. Necâtî divanının tercih edilmesinin sebebi, şairin üslubu ve divanın muhtevasıyla ilgilidir. Şair divanını genelde yerli kültüre ait deyim ve atasözlerinden yararlanarak meydana getirmiş olup, dilde ve hatta muhtevada yerliliğin ağır bastığı görülmektedir. Yerli olanı yansıtması sebebiyle topluma ait kültüre, özelde geleneklere, daha yoğun bir şekilde atıfta bulunmuştur. Anlama dayalı şerh yönteminden yararlanılarak yapılan bu çalışmada, klasik şiire bağlı kalarak şairin geleneğe yaptığı vurgunun geleceğe anlatılması ve bir şairin divanı bağlamında klasik Türk şiirinin sosyal hayatla olan irtibatının ortaya konulması amaçlanmıştır. Şairin, içinde yaşadığı topluma ait değerleri ve kültürel unsurları dikkat çekici bir tarzda şiirlerinde işlediği sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords
Klasik Türk Şiiri, Necati, Divan, Gelenek, Toplum

Advanced Search


Announcements

    7.ASOSCONGRESS

    Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Elazığ / Türkiye
Telefon :0536 4570727 Faks :
Eposta :editortidsad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri