Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


GEÇİŞ EKONOMİLERİNDE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GÖÇ EĞİLİMLERİNİN ARAŞTIRILMASI: KTMÜ ÖRNEĞİ
Günümüz dünyasında güncel ve dinamik bir kavram olan göç, bireylerin veya toplulukların ekonomik ve toplumsal nedenlerden dolayı yer değiştirme olarak ifade edilmektedir. Farklı boyutlar ile ele alınan göç faaliyetlerinde ülkenin geleceğini ve dinamiğini oluşturan genç nüfus önem arz etmektedir. Ülkelerin ekonomik düzeyi bireylere sunmuş olduğu olanaklar nüfusun göç eğilimlerini etkilemektedir. Değişik faktörlerden dolayı genç nüfus farklı ülkelere gitme eğilimi gösterebilmektedirler. Az gelişmiş ve gelişmekte olan genç nüfusun iş imkânları ve daha iyi yaşam koşulları sağlamak için farklı ülkelere gitme düşünceleri yer almaktadır. Çalışmamızda Üniversite öğrencilerinin göç etme nedenleri ve bu nedenlerin alt faktörleri araştırılacaktır. Araştırmanın amacı genç nüfusun göç eğilimlerinin nedenlerini ve görüşlerini analiz etmektir. Bu bağlamda çalışma kapsamında göç kavramı ile ilgili literatüre yer verilecektir. Daha sonra çalışmanın ampirik kısmında göç eğilimleri üzerine literatürde kullanılmış ölçek ile değerlendirmeler ve analizler yapılacaktır. Araştırmanın örneklemini Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi İ.İ.B.F. öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırma çerçevesinde toplanan veriler SPSS programına veri girişi yapılarak sonuçlar yorumlanacaktır

Keywords
Göç, Genç Nüfus, Eğilimler

Advanced Search


Announcements

    7.ASOSCONGRESS

    Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Elazığ / Türkiye
Telefon :0536 4570727 Faks :
Eposta :editortidsad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri