Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İLE KONSERVATUAR ÖĞRENCİLERİNİN SANAT OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Bu çalışmanın amacı, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü (resim iş ve müzik eğitimi) ile Devlet Konservatuarı öğrencilerinin sanat okuryazarlık düzeylerine ilişkin görüşlerini belirlemektir. Araştırma tarama modelindedir. Araştırmada öğrencilerin sanat okuryazarlığı düzeylerine ilişkin görüşleri cinsiyet, üniversite, bölüm ve sınıf değişkenleri açısından karşılaştırılmıştır. Araştırma grubu Fırat, Cumhuriyet ve Erzincan Üniversiteleri Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri ile Devlet Konservatuarı öğrencilerinden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak Yücetoker (2014) tarafından geliştirilen “Sanat Okuryazarlığı Ölçeği” kullanılmıştır. 26 maddelik Likert tipi ölçek, “sanatsal bilgiyi kullanma”, “sanatsal bilgi ihtiyacını tanımlama”, “kuramsal araştırmaları performansa döndürebilme” ve “sanatsal bilgilere ulaşma” alt boyutlarından oluşmaktadır. Ölçeğin geçerlik ve güvenilirlik hesaplamaları yapılmış ve Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0,912 olarak hesaplanmıştır. Verilerin analizinde bağımsız gruplar t testi ile tek yönlü varyans analizi kullanılmış ve grupların görüşleri arasında istatistiksel olarak farklılaşmalar belirlenmiştir. Araştırma bulguları doğrultusunda öğrencilerde sanat okuryazarlığının geliştirilebilmesi için çeşitli önerilerde bulunulmaktadır.

Keywords
Sanat okuryazarlığı, Resim iş öğretmenliği, Müzik öğretmenliği, Devlet konservatuarı

Advanced Search


Announcements

  EYLÜL 2018

  6.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 18-20 Nisan 2019 (www.asoscongress.com) tarihleri arasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversites ev sahipliğinde Alanya’da düzenlenecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

  Sempozyum kapsamında; Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar Eğitimi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi, Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi alanlarında bildiriler kabul edilecektir.

  Sempozyum bünyesinde Poster sunumları için oturumlara da yer verilecektir. Poster sunum hazırlama kuralları için tıklayınız.

  Sempozyuma ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim bilimleri alanında çalışmakta olan akademisyenler, yöneticiler, eğitim uzmanları, öğretmenler, mezun öğrenciler ve sivil toplum kurum ve temsilcileri davetlidir.

  Alanya’da gerçekleşecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’nda sizleri aramızda görmeyi bekliyoruz.

  Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç:11. 12. 2018

  Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 08.03.2019

  Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 11.03.2019

  Sempozyum Ödeme Son Tarih: 18.03.2019

  Sempozyum Programının İlanı: 29.03.2019

  Sempozyum Başlangıç Tarihi: 18.04.2018Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Elazığ / Türkiye
Telefon :0536 4570727 Faks :
Eposta :editortidsad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri