Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


BİLİM VE SANAT MERKEZİ ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE YÖNELİK GÖRÜŞ VE TUTUMLARI
Bu araştırmanın amacı Elazığ Bilim ve Sanat Merkezine devam eden öğrencilerin Müzik dersine yönelik görüş ve tutumlarını belirlemektir. Çalışma grubunu Elazığ Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışma grubunda toplam 210 öğrenci yer almaktadır. Çalışmanın nicel boyutunda Varış ve Cesur (2012) tarafından geliştirilen Ortaöğretim Düzeyi Müzik Dersine Yönelik Tutum Ölçeği, nitel boyutunda ise araştırmacılar tarafından geliştirilmiş yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmanın nitel boyutu için 80 öğrenci ile görüşülmüştür. Araştırmada karma araştırma yöntemi uygulanmıştır. Araştırma ile Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinin Müzik dersi öğretmenlerinin sınıf içi uygulamalarına ilişkin görüş ve tutumları belirlenmeye çalışılmıştır. Bu çerçevede öğretmenlerin kullandıkları araç-gereçlere, enstrümanlara, teknolojik donanıma ilişkin görüşleri incelenmiştir. Ayrıca, öğrencilerin Müzik derslerinde yaşadıkları sorunlara ve bu dersin sanat derslerine bakış açılarında meydana getirdiği değişikliklere ilişkin görüşleri de ortaya konmuştur. Nicel verilerin analizinde aritmetik ortalama, standart sapma, nitel verilerin analizinde de içerik analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin Müzik dersine ilişkin görüş ve tutumlarının olumlu yönde olduğu ancak bazı sorunları da yaşadıkları belirlenmiştir. Araştırma bulguları doğrultusunda çeşitli önerilerde bulunulmaktadır.

Keywords
Bilim ve Sanat Merkezi, Müzik dersi, Sanat, Sanat eğitimi

Advanced Search


Announcements

  EYLÜL 2018

  6.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 18-20 Nisan 2019 (www.asoscongress.com) tarihleri arasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversites ev sahipliğinde Alanya’da düzenlenecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

  Sempozyum kapsamında; Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar Eğitimi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi, Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi alanlarında bildiriler kabul edilecektir.

  Sempozyum bünyesinde Poster sunumları için oturumlara da yer verilecektir. Poster sunum hazırlama kuralları için tıklayınız.

  Sempozyuma ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim bilimleri alanında çalışmakta olan akademisyenler, yöneticiler, eğitim uzmanları, öğretmenler, mezun öğrenciler ve sivil toplum kurum ve temsilcileri davetlidir.

  Alanya’da gerçekleşecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’nda sizleri aramızda görmeyi bekliyoruz.

  Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç:11. 12. 2018

  Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 08.03.2019

  Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 11.03.2019

  Sempozyum Ödeme Son Tarih: 18.03.2019

  Sempozyum Programının İlanı: 29.03.2019

  Sempozyum Başlangıç Tarihi: 18.04.2018Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Elazığ / Türkiye
Telefon :0536 4570727 Faks :
Eposta :editortidsad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri