Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


KAMUSAL ALAN: TOPLUMSAL KATILIMIN BİR İMKANI
Kamusal alan üzerine yazında 1980’lerden ve 1990’lardan sonra oldukça artış gözlenmektedir. Bu durum, kamusal alanın toplumsal mücadele biçimimizle ilgili taşıdığı önemle ve önerdiği yeni eşikle ilgilidir. Aynı zamanda kavram, disiplinler arasında diyaloga girmemize izin vermekte ve bu yüzden araştırmacılar tarafından ilgi çekmektedir. Çalışmalarda kamusal alanın toplumsal katılım için taşıdığı potansiyel her zaman önemli olmuştur. Türkiye’de kamusal alanın çetrefilli bir serüveni olmuştur. Bu yüzden bu çalışma toplumsal katılım ile kamusal alanların ilişkisini anlamaya yönelik bir çabadır. Birçok kamusal alan modeli vardır. Bu çalışmada ise kamusal alan Arendtçi ve Habermascı bir okumayla ele alınmıştır. Bu amaçla çalışmada ilk olarak Arendt’in ve Habermas’ın kamusal alan yaklaşımları anlaşılmaya çalışılmıştır. İkinci olarak ise, feminist katkıların yeri ve önemi değerlendirilmiştir. Kamusal alanların demokrasi kültürünü derinleştireceğine şüphe yoktur. Bu yüzden çalışmada kamusal alanı neden yeniden düşünmemiz gerektiği üzerinde durulmuştur. Artık kuşatıcı, homojen ve hegemonik tekdüze bir kamusal alandan bahsetmemiz olanaksızdır. Günümüzde; karşıt, madun ve alternatif kamuların varlığından bahsetmemiz gerekir. Bu yüzden alternatif kamusal alan deneyimlerini önemseyen ve toplumsal katılıma teşvik edici adımların atılması gereklidir.

Keywords
Toplumsal Katılım, Kamusal Alan, Demokrasi, Arendt, Habermas.

Advanced Search


Announcements

  EYLÜL 2018

  6.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 18-20 Nisan 2019 (www.asoscongress.com) tarihleri arasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversites ev sahipliğinde Alanya’da düzenlenecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

  Sempozyum kapsamında; Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar Eğitimi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi, Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi alanlarında bildiriler kabul edilecektir.

  Sempozyum bünyesinde Poster sunumları için oturumlara da yer verilecektir. Poster sunum hazırlama kuralları için tıklayınız.

  Sempozyuma ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim bilimleri alanında çalışmakta olan akademisyenler, yöneticiler, eğitim uzmanları, öğretmenler, mezun öğrenciler ve sivil toplum kurum ve temsilcileri davetlidir.

  Alanya’da gerçekleşecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’nda sizleri aramızda görmeyi bekliyoruz.

  Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç:11. 12. 2018

  Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 08.03.2019

  Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 11.03.2019

  Sempozyum Ödeme Son Tarih: 18.03.2019

  Sempozyum Programının İlanı: 29.03.2019

  Sempozyum Başlangıç Tarihi: 18.04.2018Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Elazığ / Türkiye
Telefon :0536 4570727 Faks :
Eposta :editortidsad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri