Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


İLHAMİ ATALAY’IN ESERLERİNDEKİ MOTİF VE SEMBOLLERİN TÜRK MİTOLOJİSİ AÇISINDAN ANALİZİ
Çok eski çağlardan günümüze kadar geçen sürede mitolojiler, gerçek sanılan, hayal ve kurmaca olarak kabul edilmiş (hikaye, efsane v.b) kavramlardır .Günümüzde de bu kavramlar, bilim insanları tarafından, yaptıkları çalışmalarla incelenip yorumlanmıştır. Bu hikâye ve efsanelerin günümüzdeki yansımalarına baktığımızda ise, pek çok mitolojinin, kültürler ile güçlü bir ilişki içerisinde olduğunu da görürüz. Bugünde Türk mitolojisinde geçen olay, kavram, motif ve sembollerin birçok sanatçımıza ilham kaynağı olduğu eserlerindeki yansımalarından anlaşılmaktadır. Bu sanatçılarımızdan birisi de İlhami Atalay’dır. Atalay, eserlerinde İslami motifler ve Hitit motiflerinin yanı sıra Türk Mitolojisinden de çok etkilenmiştir. Sanatçımız hayatında etkilendiği pek çok olayın yansımalarını eserlerinde izleyicisiyle paylaşmıştır. Atalay, birden çok ögeyi tek bir tualde kullanmasının yanı sıra birbirinden bağımsız olarak bu sembolleri eserlerinde kullanmıştır. İlhami Atalay, Türk toplumunun geçmiş ve günümüz yaşantılarını konu aldığı eserlerini yağlı boya tekniğinde yapmıştır. Bu çalışmamızda İlhami Atalay’ın eserlerindeki renkleri, formları, sembolleri ve motifleri Türk mitolojisi açısından değerlendirip, sonuçları ortaya koymaya çalışacağız.

Keywords
Türk Mitolojisi, Motif, Sembol, İlhami Atalay, Resim

Advanced Search


Announcements

    7.ASOSCONGRESS

    Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Elazığ / Türkiye
Telefon :0536 4570727 Faks :
Eposta :editortidsad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri