Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ ÇOCUKLARDA SORUMLULUK BİLİNCİNİ GELİŞTİRMEK İÇİN NE YAPIYOR? NE YAPAMIYOR?
Çocukların topluma yararlı bireyler haline gelmesi, okul öncesinden başlayarak, yükseköğretime kadar aşamalı bir eğitimle mümkündür. Eğitimin önemli sorumluluklarından biri, okullarda olumlu davranışları oluşturmak, pekiştirmek ve bu davranışların kalıcılığını sağlamaktır. Eğitim yoluyla kazanılan bir özellik olarak sorumluluk, erken çocukluk dönemlerinden başlayarak bireyin yaşına, cinsiyetine ve gelişim düzeyine uygun olarak görevlerini yerine getirmesi olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışma kapsamında sorumluluk eğitimi ile ilgili olarak alanyazında yer alan ilke ve prensiplerin, okul eğitiminde uygulamaya aktarılıp aktarılmadığı konusu araştırılmış, ilkokullarda görev yapan öğretmenlerin eğitim süreçlerinde uyguladıkları sorumluluk eğitimi stratejileri sorgulanmıştır. Bu amaçla, görev yapılan okul, hizmet yılı, yaş, cinsiyet bakımından birbirinden farklı özelliklere sahip 42 sınıf öğretmeniyle yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Araştırma verileri, öğretmenlerle yapılan görüşmelerde kullanılmak üzere araştırmacılar tarafından geliştirilen görüşme formu aracılığı ile elde edilmiştir. Ses kayıt cihazı yardımıyla kaydedilen görüşmeler öğretmenlerin görev yaptıkları okullarda gerçekleştirilmiş ve ortalama 30 dakika sürmüştür. Öğretmenlere, öğrencilerine çeşitli sorumluluklar verip vermedikleri, sorumluluk eğitimine yönelik neler bildikleri, neleri ne sıklıkla yaptıkları, neleri niçin yapamadıkları ve konuyla ilgili neye ihtiyaç duydukları sorulmuştur. Çalışma verileri öğretmenlerin en çok telkin yolunu tercih ettikleri ve bilgilendirici bir yol izledikleri sonucunu ortaya çıkarmıştır.

Keywords
Sorumluluk, sorumluluk eğitimi, sorumluluk bilinci, ilkokul öğretmeni

Advanced Search


Announcements

    7.ASOSCONGRESS

    Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Elazığ / Türkiye
Telefon :0536 4570727 Faks :
Eposta :editortidsad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri