Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


LEGO DESTEKLİ FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİMİNİN ÖĞRENCİLERİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNE VE FETEMM' E KARŞI TUTUMLARINA ETKİSİ
Bu araştırmada, LEGO destekli STEM etkinliklerinin ortaokul öğrencilerinin bilimsel süreç becerilerine ve STEM’ e karşı tutumlarına etkisi incelenmiştir. Fen bilimleri 7. sınıf basit makineler konusunun LEGO destekli STEM etkinlikleri ile öğretiminin gerçekleştirildiği çalışmada, 2015-2016 eğitim öğretim yılında 7. Sınıf düzeyinde 25 öğrenci katılmıştır. Etkinlikler 8 hafta boyunca devam etmiştir. Araştırmada, deneysel yöntemlerden, ön test-son test tek gruplu araştırma modeli uygulanmıştır. Veri toplama araçları olarak, "Bilimsel Süreç Becerileri Testi" ve "STEM Tutum Testi" kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizleri SPSS paket programı kullanılarak yapılarak betimlenmiştir. Yapılan istatistiksel analizler sonucunda, öğrencilerin bilimsel süreç becerilerinde (p<,05) ve STEM' e karşı tutumlarında (p<,05) anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. Bu bulgulara göre, fen bilimleri derslerinde LEGO destekli STEM etkinliklerinin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin bilimsel süreç becerilerine ve STEM' e karşı tutumlarına olumlu katkı sağladığı sonucunda ulaşılmıştır.

Keywords
LEGO, FeTeMM, bilimsel süreç becerileri, basit makineler, fen bilimleri dersi

Advanced Search


Announcements

    7.ASOSCONGRESS

    Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Elazığ / Türkiye
Telefon :0536 4570727 Faks :
Eposta :editortidsad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri