Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


LEGO DESTEKLİ FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİMİNİN ÖĞRENCİLERİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNE VE FETEMM' E KARŞI TUTUMLARINA ETKİSİ
Bu araştırmada, LEGO destekli STEM etkinliklerinin ortaokul öğrencilerinin bilimsel süreç becerilerine ve STEM’ e karşı tutumlarına etkisi incelenmiştir. Fen bilimleri 7. sınıf basit makineler konusunun LEGO destekli STEM etkinlikleri ile öğretiminin gerçekleştirildiği çalışmada, 2015-2016 eğitim öğretim yılında 7. Sınıf düzeyinde 25 öğrenci katılmıştır. Etkinlikler 8 hafta boyunca devam etmiştir. Araştırmada, deneysel yöntemlerden, ön test-son test tek gruplu araştırma modeli uygulanmıştır. Veri toplama araçları olarak, "Bilimsel Süreç Becerileri Testi" ve "STEM Tutum Testi" kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizleri SPSS paket programı kullanılarak yapılarak betimlenmiştir. Yapılan istatistiksel analizler sonucunda, öğrencilerin bilimsel süreç becerilerinde (p<,05) ve STEM' e karşı tutumlarında (p<,05) anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. Bu bulgulara göre, fen bilimleri derslerinde LEGO destekli STEM etkinliklerinin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin bilimsel süreç becerilerine ve STEM' e karşı tutumlarına olumlu katkı sağladığı sonucunda ulaşılmıştır.

Keywords
LEGO, FeTeMM, bilimsel süreç becerileri, basit makineler, fen bilimleri dersi

Advanced Search


Announcements

  EYLÜL 2018

  6.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 18-20 Nisan 2019 (www.asoscongress.com) tarihleri arasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversites ev sahipliğinde Alanya’da düzenlenecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

  Sempozyum kapsamında; Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar Eğitimi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi, Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi alanlarında bildiriler kabul edilecektir.

  Sempozyum bünyesinde Poster sunumları için oturumlara da yer verilecektir. Poster sunum hazırlama kuralları için tıklayınız.

  Sempozyuma ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim bilimleri alanında çalışmakta olan akademisyenler, yöneticiler, eğitim uzmanları, öğretmenler, mezun öğrenciler ve sivil toplum kurum ve temsilcileri davetlidir.

  Alanya’da gerçekleşecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’nda sizleri aramızda görmeyi bekliyoruz.

  Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç:11. 12. 2018

  Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 08.03.2019

  Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 11.03.2019

  Sempozyum Ödeme Son Tarih: 18.03.2019

  Sempozyum Programının İlanı: 29.03.2019

  Sempozyum Başlangıç Tarihi: 18.04.2018Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Elazığ / Türkiye
Telefon :0536 4570727 Faks :
Eposta :editortidsad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri