Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


GENÇLİK HİZMETLERİ ve SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN PERSONELİN ÖRGÜTSEL ADALET VE ÖRGÜTSEL GÜVEN İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
Bu çalışmanın amacı, gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğünün farklı birimlerinde çalışan personelin örgütsel adalet ve örgütsel güven ilişkisinin bazı değişkenler açısından incelenmesidir. Çalışmanın örneklem grubunu Adana, Gümüşhane ve Trabzon illerindeki gençlik ve spor il müdürlüğünde çalışan 130 personel oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak Kişisel Bilgi Formu, Örgütsel Adaleti ölçmek üzere, Niehoff ve Moorman (1993) tarafından geliştirilen Örgütsel Adalet Ölçeği ile personelin örgütsel güven algılarını belirlemek amacıyla Nyhan ve Marlowe (1997) tarafından geliştirilen ve Demircan (2003) tarafından Türkçe’ye çevrilen Örgütsel Güven Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizi aşamasında bağımlı değişkenler ile bağımsız değişkenler arasındaki ilişkiye bakmak için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve t testi kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre personelin örgütsel adalet ve örgütsel güven algıları cinsiyet değişkenine göre farklılaşmazken, medeni hal ve yaşa göre bazı alt boyutlarda farklılık göstermektedir. Ayrıca korelasyon analizi sonucuna göre de örgütsel adalet ve örgütsel güven arasında pozitif ilişki olduğu belirlenmiştir.

Keywords
Adalet, Güven, Örgütsel Adalet, Örgütsel Güven

Advanced Search


Announcements

    7.ASOSCONGRESS

    Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Elazığ / Türkiye
Telefon :0536 4570727 Faks :
Eposta :editortidsad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri