Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ORHUN ABİDELERİNİN TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE DEĞER AKTARIMI BAKIMINDAN ÖNEMİ III: BİLGE KAĞAN ABİDESİ
Bu çalışmanın amacı, Orhun Abideleri’nden, Bilge Kağan Abidesi’nin Türkçe öğretiminde değer aktarımı bakımından önemini ortaya koymaktır. Doküman taraması yönteminin kullanıldığı çalışma bulgularının analizinde, nitel analiz tekniklerinden “Betimsel Analiz” kullanılmıştır. Çalışmada, araştırmacı tarafından uzman görüşü alınarak hazırlanan “Değerler Formu” ile Bilge Kağan Abidesi’nde işlenen değer-değer unsurları belirlenmiş ve yorumlanmıştır. Araştırmanın problem sorularına ilişkin şu sonuçlara varılmıştır: ? Bilge Kağan Abidesi’nde, açık ve örtülü olarak 28 farklı değerden olmak üzere 177 değer unsuru belirlenmiştir. Bu değerler ve abidede işlenme sıklıkları şu şekildedir: Yiğitlik-kahramanlık değeri (f=23), Vatan-millet menfaati (f=20), Liderlik değeri (f=17), Tanrı inancı değeri (f=16), Millet-aile birliği değeri (f=14), Özgürlük-bağımsızlık değeri (f=10), İleri görüşlülük değeri (f=7), Dürüstlük değeri (f=6), Sadakat değeri (f=6), Vefakârlık değeri (f=5), Sorumluluk değeri (f=5), Gelenek-töre değeri (f=5), Bilgelik değeri (f=5), Çalışkanlık değeri (f=4), Dayanışma-muhtaçlara yardım etme değeri (f=4), Barış değeri (f=4), Duyarlılık-iyilik yapma değeri (f=4), Fedakârlık değeri (f=3), Saygı değeri (f=3), Vatan toprağını kutsal sayma değeri (f=3), Estetik-sanat değeri (f=2), Vatan sevgisi değeri (f=2), Sevgi değeri (f=2), Alçak gönüllülük değeri (f=2), Kanunlara-yasalara uyma değeri (f=1), Diline sahip çıkma değeri (f=1),Hoşgörülü olma değeri(f=1), Adil olma değeri (f=1). ? Bilge Kağan Abidesi’nde işlenen değerlerin %85 oranında Sosyal Bilgiler Öğretim Programı (MEB, 2005)’nda yer verilen değerlerle paralellik gösterdiği belirlenmiştir. ? Bilge Kağan Abidesi Türkçe değer iletimi etkinliklerinde kullanılması gereken zengin bir eserdir. Abidede kullanılan Türkçenin de açık, anlaşılır ve etkili olması, bu eserin Türkçe öğretimi ve değer aktarımı etkinliklerinde kullanılması gerektiğini ortaya koymaktadır.

Keywords
Orhun Abideleri, Bilge Kağan Abidesi, Değer Eğitimi, Türkçe Öğretimi

Advanced Search


Announcements

    7.ASOSCONGRESS

    Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Elazığ / Türkiye
Telefon :0536 4570727 Faks :
Eposta :editortidsad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri