Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Meşrutiyet Dönemi Osmanlı Entelijansiyası İçinde "İttihatçılar"ın Düşünsel Temelleri
(Intellectual Bases of "Ittihadists" in the Ottoman Intelligentia of the Constitutionalism's Period )

Yazar : C. FATİH TÜRE   - İlknur TÜRE  
Türü :
Baskı Yılı : 4
Sayı : 10
Sayfa : 328-341
684    430


Özet
İttihatçıların fikirleri incelendiğinde tek bir çeşit düşünce tarzının var olmadığı görülecektir. Onların ülke için büyük önem taşıyan konulardaki fikirleri zaman içinde değişim göstermiştir. İttihatçılar, büyük devrimlerin olduğu dönemlerde yaşamışlardır ve düşünce tarzları da çevrede gelişen hızlı değişimleri yansıtmaktadır. Onların birbirleriyle olduğu kadar kendi içlerinde de fikirsel tezatlıklar bulunmaktadır. Ancak yine de temel bir karakterin olduğundan bahsedilebilir. Hemen hemen tüm ittihatçılar, Le Bon’un kitle psikolojisi fikirlerinden etkilenmişler ve kitlelerin entelektüel elit tarafından kontrol edilemeyecek kadar irrasyonel davranışlar gösterebileceği korkusu onlarda da derin yer etmiştir. Onlara göre eğer bir değişim yapılacaksa bu yukarıdan gelmelidir, aşağıdan değil. Her şeyden daha fazla üzerlerinde etkisi büyük olan şeylerin başında ise Fransız Devrimi önde geliyordu. Din adamı karşıtlığı, bilimcilik, entelektüel elit, kitlelere güvensizlik, sosyal Darwinizm, milliyetçilik ve tabii masonluk Fransız devriminin üzerlerindeki etkisiydi. Bu makalede 1908 devrimini gerçekleştiren ittihatçıların fikirlerini oluşturan ve şekillendiren olay ve düşünceler incelenecektir.

Anahtar Kelimeler
İttihat ve Terakki, devrimler, pozitivizm, sosyal darwinizm, masonluk

Abstract
When it is analysed Ittihadists ideas, it is seen that there was no one type of Ittihadist thinking. Their ideas on the vital issues evolved over time. They lived in times of enourmous upheaval and their thinking reflected the fast changing circumstances surronding them.It is possible to find contradictions in the writings of each and every one of them, but it can be discerned the essential characteristics of their thinking. Almost all of the young turks was influenced by Le bon’s ideas on the psychology of the masses and a fear of the irrational behaviour of people that was not led by an intellectual elite was deep rooted them. According to them if a tranformation of system realesed , it should be from above, not upheaval from below. All of the things they influenced France revolution is the first one. Anti clericalism, scientism, intellectual elitism, distrust of the masses, social darwinism, nationalism and of course being mason are effects of French revolution. In this article is analysed events and thoughts which shaped thinking of ittihadists.

Keywords
Ittihadists, revolutions, pozitivism, social darwinism, being mason.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    7.ASOSCONGRESS

    Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Elazığ / Türkiye
Telefon :0536 4570727 Faks :
Eposta :editortidsad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri