Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜKETİCİLERİN HELAL ÜRÜN SATIN ALMA NİYETİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
(A RESEARCH ON FACTORS AFFECTING CONSUMERS' INTENTION TO PURCHASE HALAL PRODUCTS )

Yazar : Aslı GEZEN   - Mustafa KAPLAN  
Türü :
Baskı Yılı : 4
Sayı : 14
Sayfa : 319-330
384    374


Özet
Helal ürün, dini açıdan yasak olmayan, izin verilen ürün anlamına gelmektedir. Helal olgusu genel olarak gıda ürünleri çerçevesinde değerlendirilse de gıda ürünlerinden fazlasını ifade etmektedir. Araştırmada, tüketicilerin helal ürünlere karşı tutumları, öznel norm ve sağlık bilinçleri ile helal ürünleri satın alma niyetleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini Çanakkale ilindeki tüketiciler oluşturmaktadır. Ortaya koyulan hipotezler yapılandırılmış anket yoluyla toplanan veriler ile test edilmiştir. Çalışmada tanımlayıcı istatistikler, güvenilirlik analizi, faktör analizi ve doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, tüketicilerin helal ürünlere karşı tutumları ve öznel norm ile helal ürün satın alma niyeti arasında anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Helal Ürün, Tüketici Davranışları, Helal Ürün Satın Alma Niyeti

Abstract
Halal product is a product that is allowed – not forbidden- in a religious sense. Although the halal phenomenon is generally assessed in the context of food products, it represents more than food products. In this research, it is aimed to examine the relationship between consumers' attitudes towards halal products, subjective norm and health consciousness and their intentions to buy halal products. The population of the research is made up of consumers in Çanakkale. The hypotheses revealed were tested with data collected with structured questionnaire. Descriptive statistics, reliability analysis, factor analysis and linear regression analysis were used in the study. As a result of the analysis, a significant and positive relationship was found between consumers' attitudes towards halal products, subjective norm and intention to purchase halal products.

Keywords
Halal Product, Consumer Behavior, Intention to Purchase Halal Products

Gelişmiş Arama


Duyurular

    7.ASOSCONGRESS

    Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Elazığ / Türkiye
Telefon :0536 4570727 Faks :
Eposta :editortidsad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri