Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİKAL MOTİVASYON İLE TÜRKÇE VE MÜZİK DERSLERİNDEKİ AKADEMİK BAŞARI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
(EXAMINATION OF ACADEMIC SUCCESS OF ELEMENTARY STUDENTS IN MUSIC AND TURKISH LESSONS WITH THEIR MUSIC MOTIVATION LEVELS )

Yazar : Sena GÜRŞEN OTACIOĞLU    
Türü :
Baskı Yılı : 3
Sayı : 6
Sayfa : 80-90
1124    648


Özet
Bu araştırma genel müzik eğitimi alan ilköğretim öğrencilerinin, müzikal motivasyon ile Türkçe ve Müzik dersleri akademik başarı düzeylerinin birbirleriyle olan bağıntılarını anlamak ve bu bağıntıların hangi değişkenler dahilinde farklılıklar gösterebileceğini ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Survey yöntemi ile yapılan bir alan araştırması olan bu çalışmanın örneklemini Bağcılar Münir Nurettin Selçuk İlköğretim Okulu (n=81) ve Özel Yakacık Doğa Koleji (n=85) altıncı, yedinci ve sekizinci sınıf ilköğretim öğrencileri olmak üzere toplam 166 kişi oluşturmaktadır. Araştırmada 3 temel veri toplama aracı kullanılmıştır. Bunlar; öğrencilerin müzikal motivasyon düzeylerini ölçmek amacıyla Asmus tarafından geliştirilen (1989) "Müzikal motivasyon/Measure of Motivation in Music" ölçeği, öğrencilerin demografik bilgilerine ulaşmak amacıyla "Kişisel Bilgi Formu" ve okuldaki akademik başarılarını ölçmek amacıyla 2014-2015 eğitim öğretim yılı I. Dönem Türkçe ve Müzik dersleri karne notlarıdır. Araştırmanın istatistiksel analizlerinde İlişkisiz (Bağımsız) grup t testi, Tek yönlü Varyans Analizi (Anova), LSD Analizi ve Pearson Korelasyon Analizi teknikleri kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Müzik eğitimi, Türkçe eğitimi, müzik ve dil, müzikal motivasyon, akademik başarı.

Abstract
This survey was conducted to apprehend the correlations between the primary school students’ musical motivation and the Turkish and Music academic achievements and to point out that in which circumstances these relations will vary. Being 81 students from Bağcılar Münir Nurettin Selçuk Primary School and 85 students from Özel Yakacık Doğa College, totally 166 second rank students were participated in this survey in which survey method is used. Three basic data collecting tools were used. In order to measure the musical motivation of the students 'Measure of Motivation in Music Scale', to obtain i

Keywords
Music education, Turkish education, music and language, musical motivation, academic achievement.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    7.ASOSCONGRESS

    Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Elazığ / Türkiye
Telefon :0536 4570727 Faks :
Eposta :editortidsad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri