Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKİYE?DE KENTSEL DÖNÜŞÜM VE SOSYO-EKONOMİK YAPI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
(URBAN TRANSFORMATION AND SOCIO-ECONOMIC EFFECTS ON THE STRUCTURE IN TURKEY )

Yazar : Mesut DOĞAN    
Türü :
Baskı Yılı : 5
Sayı : 18
Sayfa : 1-8
190    227


Özet
Dünyada olduğu gibi ülkemizde de kentsel dönüşüm çalışmaları yapılmaktadır. Ülkeler bulundukları koşullar ölçeğinde kentsel dönüşüm başlatmışlardır. Yaşanan doğal ve beşeri olaylar özellikle eski veya yeniden imar edilen kent ve alanlarda kentsel dönüşüm çalışmalarına neden olmaktadır. Özellikle çok eskimiş, kullanım olanağı çok zayıflamış, görüntü kirliliğine yol açmış, amacı dışına çıkmış ve insanın yaşayamayacağı bölge, semt ve alanların yeniden imar edilerek yaşanılacak ortam yaratılmaya veya eski özelliğine kavuşturulmasına kentsel dönüşüm denilebilir. Kentsel dönüşüm çalışmaları fiziki ve beşeri unsurlara göre ortaya çıkmıştır. Doğal (deprem, sel, heyelan) ve beşeri (çarpık yapılaşma, hızlı nüfus artışı, göç, siyasi endişeler, tarihi ve kültürel dokunun zarar görmesi, fonksiyon değişimi vb.) olaylar kentsel dönüşüme giden en önemli nedenlerdir. Bu bağlamda hem nedenler hem de uygulama sonuçları sosyal, kültürel, tarihsel ve ekonomik etkiler yaratır.

Anahtar Kelimeler
Türkiye, Kentsel Dönüşüm, Sosyo-Kültür, Tarihsel, Ekonomik

Abstract
Urban transformation studies are carried out in our country as in the world. Countries have started urban transformation in the scale of their conditions. The natural and human events experienced cause urban transformation especially in old or rebuilt cities and areas. Especially, it is very old, the opportunity to use is very weak, has caused image pollution, has gone out of its aim, and the region where people can not live, the neighborhood and areas to be re-developed and the environment to be lived to be created or the old property can be called urban transformation. Urban transformation studies have emerged according to physical and human factors. Natural (earthquake, flood, landslide) and humanities (distorted structuring, rapid population growth, migration, political concerns, damage to historical and cultural fabric, change of function, etc.)) events are the most important reasons for urban transformation. In this context, both the reasons and the results of the implementation create social, cultural, historical and economic impacts.

Keywords
Turkey, Urban Transformation, Socio-Cultural, Historical, Economic

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Elazığ / Türkiye
Telefon :0536 4570727 Faks :
Eposta :editortidsad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri