Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMERİN GÖRSEL SANATLAR HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ (ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ)
(INVESTIGATION OF PRE-SCOOL TEACHERS’ OPINION ABOUT VISUAL ARTS (ELAZIĞ PROVINCE CASE) )

Yazar : Sevcan BAYRAK    
Türü :
Baskı Yılı : 5
Sayı : 18
Sayfa : 427-436
95    98


Özet
Okul öncesi dönemde çocukların kişisel, ruhsal ve fiziksel gelişim temelleri atılmaktadır. Çocuk fiziksel açıdan olduğu gibi kişisel ve ruhsal açıdan da sürekli değişen ve gelişen bir varlıktır. Okul öncesi dönem boyunca çocuk, var olan gizil güçlerini resmederek, yaparak yaşayarak, oyun oynayarak ortaya koyar ve böylece hayata hazırlanır. Okul öncesi öğretmenlerin görevi, çocuğun bireysel gelişim düzeyine uygun eğitimi verip, geniş özgürlükler tanıyarak, özgün ürünler yapmasına yardımcı olmaktır. Bu nedenden dolayı bu çalışma, okul öncesi öğretmenlerin sanat etkinliğine ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma gurubuoluşturmak için milli eğitim bakanlığına bağlı 10 anaokulu öğretmeni tesadüfü olarak seçilmiştir. Çalışma, nitel bir çalışma olup veriler yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile toplanmıştır. Veri toplama aracında konu ile ilgili ana temalar belirlenmiş ve bu temalar soru cümlesi formatında öğretmenlere sorularak öğretmenlerin bilgileri doğrultusunda cevaplandırmaları istenmiştir. Veri analizinin daha sağlıklı olabilmesi amacıyla mülakat formları araştırmacı tarafından ayrı ayrı analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda öğretmenler sanat eğitiminin süreç odaklı olduğunu belirtmişlerdir.

Anahtar Kelimeler
Görsel Sanatlar, Çocuk Gelişim Alanları, Okul Öncesi Öğretmenleri.

Abstract
In the pre-school period, children's personal, spiritual and physical development bases are taken. The child also is a constantly changing and developing entity by the means of personally and spiritually just as in the case of the physically growing. Throughout the pre-school period, the child reveals his/her latent power by drawing, living, playing, demonstrating him/her-self, and prepare their-self to life by this way. The task of pre-school teachers is to provide appropriate education to the child's individual development level and to help them to make unique products by allowing wide independence to them. For this reason, this work was conducted to determine the opinion of pre-school teachers about the art activity. In order to create the research group, 10 pre-school teacher were randomly selected from the schools that are attached to the National Ministry of Education. The work is qualitative research and data were collected by using semi-structured interview technique. The main themes related to the subject were identified through data collection, and these themes were asked to teachers in the question format then teachers were asked to answer by the means of their information. Interview forms were analysed separately by the investigator in order to make data analysis reliable. As a result of the study, teachers indicated that art education is process-oriented.

Keywords
Visual Arts, Child Development Courses, Pre-school Teachers.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  EYLÜL 2018

  6.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 18-20 Nisan 2019 (www.asoscongress.com) tarihleri arasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversites ev sahipliğinde Alanya’da düzenlenecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

  Sempozyum kapsamında; Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar Eğitimi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi, Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi alanlarında bildiriler kabul edilecektir.

  Sempozyum bünyesinde Poster sunumları için oturumlara da yer verilecektir. Poster sunum hazırlama kuralları için tıklayınız.

  Sempozyuma ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim bilimleri alanında çalışmakta olan akademisyenler, yöneticiler, eğitim uzmanları, öğretmenler, mezun öğrenciler ve sivil toplum kurum ve temsilcileri davetlidir.

  Alanya’da gerçekleşecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’nda sizleri aramızda görmeyi bekliyoruz.

  Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç:11. 12. 2018

  Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 08.03.2019

  Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 11.03.2019

  Sempozyum Ödeme Son Tarih: 18.03.2019

  Sempozyum Programının İlanı: 29.03.2019

  Sempozyum Başlangıç Tarihi: 18.04.2018Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Elazığ / Türkiye
Telefon :0536 4570727 Faks :
Eposta :editortidsad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri