Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUL ÖNCESİ SINIFLARINDAKİ SANAT MERKEZLERİNİN İŞLEVSELLİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
(THE VIEWS OF PRESCHOOL TEACHER CANDIDATES ABOUT THE FUNCTIONALITY OF ART CENTERS IN CLASSES )

Yazar : Esra YEL   - Ayşe Ülkü KAN  
Türü :
Baskı Yılı : 5
Sayı : 18
Sayfa : 510-524
148    96


Özet
Bu araştırma, okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması dersi kapsamında okullara giden okul öncesi öğretmen adaylarının, sınıflarındaki sanat merkezinin işlevselliğine ilişkin görüşlerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Sanat kişinin duygularını, düşüncelerini ve hayallerini yaratıcılık gücünü de kullanarak somut ve soyut malzemelerle ortaya koymasıdır. Okul öncesi dönemdeki öğrencilerin dikkatini çekmek için görsel malzemelerin kullanımı, hedef davranışın kazandırılmasında etkin bir rol oynamaktadır. Sınıflardaki sanat merkezlerinin okul öncesi çocuğu için önemi büyüktür. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen görüşme formlarıyla toplanmıştır. Çalışmada elde edilen veriler betimsel analiz ile çözümlenmiştir. Çalışma gurubunu Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi temel eğitim bölümü okul öncesi öğretmenliğinde öğrenim gören 3. ve 4. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışmada kolay ulaşılabilir durum örneklemesi kullanılmıştır. Araştırma kapsamına alınan öğrenciler gönüllülük esasına göre belirlenmiştir. Buna göre sanat merkezlerinin olumlu bir takım özellikleri barındırmasının yanında kullanımda ve işlevsellikte bir takım sıkıntıların olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
okul öncesi, öğretmen adayı, sanat, sanat merkezi

Abstract
The aim of this study is to determine preschool teacher candidates’ who go to schools within the scope of school experience and teaching practice, views about the functionality of art centers in classes. Art is reveal of a person’s emotions, thought sand dreams by using imaginations, with abstract and concrete materials. The usage of visual aids plays an active role in gaining target behaviours to arouse attention of preschoolers. The art centers in classes have a great importance for preschool children. In this study, qualitative research design was used.An interview form, which was designed by the researcher was used for data collection. The datas obtained through study were analyzed by descriptive analysis method. The study group consisted of the third and fourth grade teacher candidates studied at Firat University, Faculty of Education, Department of Primary Education, Preschool Education. Convenience sampling method was used in the study. Volunteer preschool teacher candidate sparticipated to the study. Study results revealed that although art centers have some positive features, they have some problems at use and functionality.

Keywords
preschool, teachercandidate, art, art center

Gelişmiş Arama


Duyurular

  EYLÜL 2018

  6.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 18-20 Nisan 2019 (www.asoscongress.com) tarihleri arasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversites ev sahipliğinde Alanya’da düzenlenecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

  Sempozyum kapsamında; Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar Eğitimi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi, Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi alanlarında bildiriler kabul edilecektir.

  Sempozyum bünyesinde Poster sunumları için oturumlara da yer verilecektir. Poster sunum hazırlama kuralları için tıklayınız.

  Sempozyuma ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim bilimleri alanında çalışmakta olan akademisyenler, yöneticiler, eğitim uzmanları, öğretmenler, mezun öğrenciler ve sivil toplum kurum ve temsilcileri davetlidir.

  Alanya’da gerçekleşecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’nda sizleri aramızda görmeyi bekliyoruz.

  Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç:11. 12. 2018

  Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 08.03.2019

  Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 11.03.2019

  Sempozyum Ödeme Son Tarih: 18.03.2019

  Sempozyum Programının İlanı: 29.03.2019

  Sempozyum Başlangıç Tarihi: 18.04.2018Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Elazığ / Türkiye
Telefon :0536 4570727 Faks :
Eposta :editortidsad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri