Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


HELAL KONSEPTLİ OTEL İŞLETMELERİNDE ÇALIŞMA İSTEĞİNİN ETİK ALGI, BİREY-ÖRGÜT UYUMU VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK AÇISINDAN İNCELENMESİ
(THE INVESTIGATION OF WILLINGNESS TO WORK IN HALAL-CONCEPT HOTELS IN TERMS OF PERCEPTION OF ETHICS, PERSON-ORGANIZATION FIT AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT )

Yazar : Cihan SEÇİLMİŞ   - Nur Aybike CEYLANLAR  
Türü :
Baskı Yılı : 5
Sayı : 19
Sayfa : 107-127
87    86


Özet
Bu araştırmada, henüz niş pazar konumundaki helal turizm kapsamında, çalışanların helal konseptli otel işletmelerinde çalışma isteğinin; etik algıları, birey- örgüt uyumu ve örgütsel bağlılıkları açısından belirlenmesi amaçlanmıştır. Bununla birlikte çalışanların etik algıları, birey- örgüt uyumu ve örgütsel bağlılıklarının bireysel birtakım özellikler açısından farklılaşıp farklışmadığına da bakılmıştır. Araştırmanın örneklemini Türkiye’deki farklı illerde faaliyet gösteren helal konseptli otel işletmelerinde çalışan katılımcılar oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket tekniğinden yaralanılmıştır. Anketler, basit tesadüfî örneklem yöntemi ile seçilen 394 çalışana yüz yüze görüşme yöntemi ile uygulanmıştır. Elde edilen veriler ile varyans analizi ve helal konseptli otellerde çalışma isteği ve tercihi üzerine lojistik regresyon analizi yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, eğitim düzeyi, görev, iş tecrübesi ve örgütsel bağlılığın helal konseptli otel işletmelerinde çalışma isteğini etkilediği bulunmuştur. Etik algı ve birey-örgüt uyumu değişkenleri helal konseptli otellerde çalışma tercihi açısından anlamlı değildir.

Anahtar Kelimeler
Helal Turizm, Etik Algı, Birey-Örgüt Uyumu, Örgütsel Bağlılık

Abstract
In this study, within the context of halal tourism, which is still considered to be a niche market, it was aimed to investigate the desire of employees to work at halal concept hotel enterprises with regards to their ethical perceptions, person-organization fit and organizational commitment. It was also examined whether the employees' ethical perceptions, individual-organization adaptation and organizational commitment differed from one another in terms of individual’characteristics. The participants of the study consisted of the employees working at some Halal concept hotels operating in various cities in Turkey. Survey technique was used as the data collection tool in the study. The questionnaires were applied to 394 participants selected by simple random sampling method and face-to-face interviews were conducted. With the data obtained through the variance analysis, logistic regression analysis was conducted on the participants’desire and preference to work at halal concept hotels. As a result of the analyses conducted, it was found that the level of education, employee’s duty, work experience and organizational commitment significantly affected their desire to work at halal concept hotel enterprises. Ethical perception and person-organization fit variables were found to be insignificant in terms of preference to work at halal-concept hotels.

Keywords
Halal Tourism, Perception of Ethics, Person-Organization Fit, Organizational Commitment

Gelişmiş Arama


Duyurular

  EYLÜL 2018

  6.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 18-20 Nisan 2019 (www.asoscongress.com) tarihleri arasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversites ev sahipliğinde Alanya’da düzenlenecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

  Sempozyum kapsamında; Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar Eğitimi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi, Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi alanlarında bildiriler kabul edilecektir.

  Sempozyum bünyesinde Poster sunumları için oturumlara da yer verilecektir. Poster sunum hazırlama kuralları için tıklayınız.

  Sempozyuma ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim bilimleri alanında çalışmakta olan akademisyenler, yöneticiler, eğitim uzmanları, öğretmenler, mezun öğrenciler ve sivil toplum kurum ve temsilcileri davetlidir.

  Alanya’da gerçekleşecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’nda sizleri aramızda görmeyi bekliyoruz.

  Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç:11. 12. 2018

  Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 08.03.2019

  Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 11.03.2019

  Sempozyum Ödeme Son Tarih: 18.03.2019

  Sempozyum Programının İlanı: 29.03.2019

  Sempozyum Başlangıç Tarihi: 18.04.2018Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Elazığ / Türkiye
Telefon :0536 4570727 Faks :
Eposta :editortidsad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri