Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÜZEYİR HACIB?YOVUN ?S?RL?RİND? TÜRK M?NŞ?Lİ AZ?RBAYCAN ANTROPONİML?Rİ
(TURKISH INTELLIGENTS IN THE WORKS OF UZEYIR HACIBEYOV AZERBAIJAN ANTROPONYMS )

Yazar : Şehrabanı ALLAHVERDİYEVA   - Elmira H.HƏMZƏYEVA  
Türü :
Baskı Yılı : 5
Sayı : 19
Sayfa : 1-8
85    93


Özet
Üzeyir Hacıb?yov 1885-ci il 18 Sentyabr tarixind? Az?rbaycanın Garabağ bölg?sinde Şuşa rayonunun Ağcab?di k?ndind? anadan olub. 12 Yanvar 1908-ci ild? Bakıda Hacı Zeynalabidin Tağıyevin Teatır binasında büyük şair M. Füzulinin “Leyli v? M?cnun “ ?serini b?st?l?y?r?k ş?rqin ilk operası olan” Leyli v? M?cnun”u s?hn?y? goymuşdur Daha sonra “Şeyh S?nan” (1909), “Rüst?m İl? Zöhrab” (1910), “Şah Abbas ve Xurşid Banu” (1912), “K?r?m ile Esli” (1912), “Harun v? Leyla” (1915) adlı operalarını ve “ ?r il? Arvat” (1909, 1910’da s?hn?l?ndi), “O olmasın,bu olsun / M?ş?di İbad” (1910, 1911’da s?hn?l?ndi) v? Arşın Mal Alan” (1913) adlı musigili komediyalarını b?st?l?mişdir. Üzeyir Hacıbeyov milli dil? böyük d?y?r verir v? yazırdı: ?g?r biz öz ana dilimiz? indiy? q?d?r baxdığımız n?z?rl? baxmaqda davam ed?rs?k, y?ni heç bir ?h?miyy?t verm?s?k, ola bil?r ki, günl?rin bir günü dilimiz it?r, batar, yox olar v? bir mill?tin d? ki, dili batdı, onda o mill?t özü d? batar, çünki bir mill?tin varlığına, isbati-vücud etm?sin? s?b?b onun dilidir”.

Anahtar Kelimeler
Üzeyir Hacıb?yov, b?st?kar,milli, dil, komedya, antroponim

Abstract
Uzeyir Hajibeyov was born on September 18, 1885 in the Garabagh district of Azerbaijan, in Aghjabadi village of Shusha region. On January 12, 1908, in Baku, Haji Zeynelabidin, Tagliev's Tateir Building, composed the poem "Leyli and Mecnun" by the great poet M. Fuzuli, "Leyli and Majnun", the first opera of the East. Sheikh Senan (1909), "Rustam and Zohrab" (1910), "Shah Abbas and Khurshid Banu" (1912), "Kerem Esli" (1912), "Harun and Leyla" (1915) "Er and Arvat" (performed in 1909, 1910), composed the comedy comics "It's not that, it's / Lesbos Ibad" (Staged in 1910, 1911) and Arshin Mal Alan (1913). Uzeyir Hajibeyov gives a great deal to the national language and writes: If we continue to look at our mother tongue so far, that is, if we do not pay any attention, it may be that one day we lose our tongue, get rid of it and destroy a nation then it will sink itself, because it's the language of the nation that causes the existence of a nation. "

Keywords
Uzeyir Hajibeyov, composer, national, language, comedy, anthroponyms

Gelişmiş Arama


Duyurular

  EYLÜL 2018

  6.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 18-20 Nisan 2019 (www.asoscongress.com) tarihleri arasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversites ev sahipliğinde Alanya’da düzenlenecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

  Sempozyum kapsamında; Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar Eğitimi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi, Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi alanlarında bildiriler kabul edilecektir.

  Sempozyum bünyesinde Poster sunumları için oturumlara da yer verilecektir. Poster sunum hazırlama kuralları için tıklayınız.

  Sempozyuma ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim bilimleri alanında çalışmakta olan akademisyenler, yöneticiler, eğitim uzmanları, öğretmenler, mezun öğrenciler ve sivil toplum kurum ve temsilcileri davetlidir.

  Alanya’da gerçekleşecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’nda sizleri aramızda görmeyi bekliyoruz.

  Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç:11. 12. 2018

  Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 08.03.2019

  Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 11.03.2019

  Sempozyum Ödeme Son Tarih: 18.03.2019

  Sempozyum Programının İlanı: 29.03.2019

  Sempozyum Başlangıç Tarihi: 18.04.2018Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Elazığ / Türkiye
Telefon :0536 4570727 Faks :
Eposta :editortidsad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri