Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


XX. YÜZYILIN BAŞINDA BİTLİS’TE BİR AŞİRET REİSİ: HACI MUSA BEY
(IN THE BEGINNING OF XX. CENTURY A TRIBE LEADER IN BİTLİS: HACI MUSA BEY )

Yazar : Abdulaziz KARDAŞ    
Türü :
Baskı Yılı : 5
Sayı : 19
Sayfa : 45-58
88    88


Özet
Osmanlı Devleti, XIX. yüzyılın sonu ile XX. yüzyılın başlarında büyük olaylara şahit olmuştu. Bu dönemde ülkede yaşanan siyasî ve sosyal gelişmeler arasında Sultan II. Abdülhamit’in daha önceki dönemlerde etkisi iyice azalmış olan aşiretlerin Hamidiye Süvari Alayları ile yeniden canlandırması önemli bir yer tutmuştu. Özellikle Doğu Anadolu’da büyük devletlerin kışkırtmalarıyla çıkan Ermeni isyanlarının bastırılmasında ve Birinci Dünya Savaşı sırasında Ermeni-Rus birliklerine karşı aşiretler önemli görevler ifa etmişlerdi. Bu aşiretler arasında Hacı Musa Bey’in Huytu Aşireti önemli yer tutmuştu. Aşiret, Bitlis’in savunulması ve Mustafa Kemal Paşa’nın komutasında düşman işgalinden kurtarılmasında da önemli bir yer almıştı. Milli Mücadele döneminin başında Mustafa Kemal Paşa’nın isteğiyle Erzurum’da toplanan kongreye çağrılan Hacı Musa Bey, kendisine düşman olan aşiretlerin fenalık yapmalarından çekindiği için katılmamıştı. Kongreye katılmadığı halde Heyet-i Temsiliye üyeliğine seçilmişti. Cumhuriyet’in ilk yıllarında doğuda patlak veren Şeyh Said İsyanı’nın hazırlanmasında etkisi olduğu ileri sürülen Hacı Musa Bey hükümetin güvenlik tedbirleri dolayısıyla Batı Anadolu’ya yerleştirdiği bölgenin ileri gelenleri arasında da bulunuyordu.

Anahtar Kelimeler
Bitlis, Aşiret, Hacı Musa Bey, Mustafa Kemal Paşa.

Abstract
Ottoman Empire witnessed major events in the early of XX. century with the end of XIX. century. Among the political and social developments in the country during this period, the resurgence of the tribes, which had been under the influence of Sultan II. Abdulhamid in previous periods, with the Hamidiye Cavalry Regiments, had an important place. The rebellion of the Armenian revolts, especially in Eastern Anatolia with the provocations of the great states, during the First World War, the tribes carried out important tasks against the Armenian-Russian troops. Among these tribes Hacı Musa Beg’s Huytu Tribe had an important place. The Tribe also played an important role in defending, freeing Bitlis from enemy occupation under the command of Mustafa Kemal Pasha. Hacı Musa Bey who summoned by Mustafa Kemal Pasha, at the beginning of the period of National Struggle, to the congress convened in Erzurum, but he did not participate because he was afraid that the tribes who were hostile to him would be evil. Although he did not attend the congress, he was elected as a member of the Heyet-i Temsiliya. In the early years of the republic, Hacı Musa Bey, who was claimed to have an influence in the preparation of the Sheikh Said Rebellion that erupted in the east, was also among the notables of the region he placed in Western Anatolia due to security measures.

Keywords
Bitlis, Tribe, Hacı Musa Bey, Mustafa Kemal Pasha

Gelişmiş Arama


Duyurular

  EYLÜL 2018

  6.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 18-20 Nisan 2019 (www.asoscongress.com) tarihleri arasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversites ev sahipliğinde Alanya’da düzenlenecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

  Sempozyum kapsamında; Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar Eğitimi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi, Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi alanlarında bildiriler kabul edilecektir.

  Sempozyum bünyesinde Poster sunumları için oturumlara da yer verilecektir. Poster sunum hazırlama kuralları için tıklayınız.

  Sempozyuma ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim bilimleri alanında çalışmakta olan akademisyenler, yöneticiler, eğitim uzmanları, öğretmenler, mezun öğrenciler ve sivil toplum kurum ve temsilcileri davetlidir.

  Alanya’da gerçekleşecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’nda sizleri aramızda görmeyi bekliyoruz.

  Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç:11. 12. 2018

  Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 08.03.2019

  Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 11.03.2019

  Sempozyum Ödeme Son Tarih: 18.03.2019

  Sempozyum Programının İlanı: 29.03.2019

  Sempozyum Başlangıç Tarihi: 18.04.2018Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Elazığ / Türkiye
Telefon :0536 4570727 Faks :
Eposta :editortidsad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri