Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İLHAMİ ATALAY’IN ESERLERİNDEKİ MOTİF VE SEMBOLLERİN TÜRK MİTOLOJİSİ AÇISINDAN ANALİZİ
(ANALYSIS OF MOTIFS AND SYMBOLS IN ILHAMI ATALAY'S WORKS IN TERMS OF TURKISH MYTHOLOGY )

Yazar : Çağlar DÖNMEZ   - Gonca YAYAN  
Türü :
Baskı Yılı : 6
Sayı : 20
Sayfa : 365-378
24    22


Özet
Çok eski çağlardan günümüze kadar geçen sürede mitolojiler, gerçek sanılan, hayal ve kurmaca olarak kabul edilmiş (hikaye, efsane v.b) kavramlardır .Günümüzde de bu kavramlar, bilim insanları tarafından, yaptıkları çalışmalarla incelenip yorumlanmıştır. Bu hikâye ve efsanelerin günümüzdeki yansımalarına baktığımızda ise, pek çok mitolojinin, kültürler ile güçlü bir ilişki içerisinde olduğunu da görürüz. Bugünde Türk mitolojisinde geçen olay, kavram, motif ve sembollerin birçok sanatçımıza ilham kaynağı olduğu eserlerindeki yansımalarından anlaşılmaktadır. Bu sanatçılarımızdan birisi de İlhami Atalay’dır. Atalay, eserlerinde İslami motifler ve Hitit motiflerinin yanı sıra Türk Mitolojisinden de çok etkilenmiştir. Sanatçımız hayatında etkilendiği pek çok olayın yansımalarını eserlerinde izleyicisiyle paylaşmıştır. Atalay, birden çok ögeyi tek bir tualde kullanmasının yanı sıra birbirinden bağımsız olarak bu sembolleri eserlerinde kullanmıştır. İlhami Atalay, Türk toplumunun geçmiş ve günümüz yaşantılarını konu aldığı eserlerini yağlı boya tekniğinde yapmıştır. Bu çalışmamızda İlhami Atalay’ın eserlerindeki renkleri, formları, sembolleri ve motifleri Türk mitolojisi açısından değerlendirip, sonuçları ortaya koymaya çalışacağız.

Anahtar Kelimeler
Türk Mitolojisi, Motif, Sembol, İlhami Atalay, Resim

Abstract
Since the ancient eras, mythologies have been the concepts accepted to be true, as dreams and fictions (story, myths, etc.). Today, these concepts are interpreted and examined by the studies of scientists. When we look at the reflections of these stories and myths in our time, we also see that many mythologies demonstrate a strong relationship with the cultures. And it is understood from the reflections in the works of many of our artists that the events, symbols, motifs and symbols in the Turkish mythology have been the source of inspiration. One of these artists is İlhami Atalay. Atalay has been influenced significantly by Turkish mythology as well as Islamic and Hittite motifs. The artist shared the reflections of the events he was affected with the audience of his works. Atalay used these symbols separately in his works in addition to using multiple elements in a single canvas. İlhami Atalay performed his works expressing the past and current lives of the Turkish people in oil painting technique. In this study, we will examine the colors, forms, symbols and motifs in the works of İlhami Atalay in terms of Turkish mythology and reveal the conclusions.

Keywords
Turkish Mythology, Motif, Symbol, İlhami Atalay, Painting

Gelişmiş Arama


Duyurular

  EYLÜL 2018

  6.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 18-20 Nisan 2019 (www.asoscongress.com) tarihleri arasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversites ev sahipliğinde Alanya’da düzenlenecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

  Sempozyum kapsamında; Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar Eğitimi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi, Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi alanlarında bildiriler kabul edilecektir.

  Sempozyum bünyesinde Poster sunumları için oturumlara da yer verilecektir. Poster sunum hazırlama kuralları için tıklayınız.

  Sempozyuma ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim bilimleri alanında çalışmakta olan akademisyenler, yöneticiler, eğitim uzmanları, öğretmenler, mezun öğrenciler ve sivil toplum kurum ve temsilcileri davetlidir.

  Alanya’da gerçekleşecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’nda sizleri aramızda görmeyi bekliyoruz.

  Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç:11. 12. 2018

  Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 08.03.2019

  Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 11.03.2019

  Sempozyum Ödeme Son Tarih: 18.03.2019

  Sempozyum Programının İlanı: 29.03.2019

  Sempozyum Başlangıç Tarihi: 18.04.2018Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Elazığ / Türkiye
Telefon :0536 4570727 Faks :
Eposta :editortidsad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri