Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNDE ÇOCUK İHMAL VE İSTİSMARINI TANIMA
(AWARENESS ON CHILD ABUSE AND NEGLECT IN INFANT SCHOOL TEACHERS )

Yazar : Nesrin DUMAN   - Büşra ADIGÜZEL - Eda HÜSEYİNOĞLU - Ceyda KAPLAN  
Türü :
Baskı Yılı : 6
Sayı : 20
Sayfa : 205-215
39    25


Özet
Çocuk ihmal ve istismarının tanılanması ve önlenmesinde eğitimcilere önemli roller düşmektedir. Yapılan araştırmalar bu vakaların en sık görüldüğü yaş grubu için okul öncesi dönemlere işaret etmektedir. Araştırma ülkemizde son dönem okul öncesi eğitim kurumlarından olan sıbyan mekteplerindeki öğretmenler ile yürütülmüştür. Bartın ili sıbyan mekteplerinde görev alan öğretmenler ile bireysel görüşme yapılmıştır. Öğretmenlerin çocuk ihmal ve istismarı belirtilerini tanıma düzeyi “Çocuk İhmal ve İstismar Belirtileri Ölçeği” ile incelenmiştir. Sonuç olarak öğretmenlerin ihmal ve istismar belirtilerini tanıma düzeylerinin sosyo-demografik değişkenler (yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, mesleki tecrübe) açısından farklılaşmadığı görülmüştür. Benzer şekilde eğitimcilerin ihmal ve istismar belirtileri tanıma düzeylerinin; konu hakkında daha önce eğitim alma, meslek yaşantılarında ihmal ve istismar vakası ile daha önce karşılaşmış olma durumlarına göre de farklılaşmadığı tespit edilmiştir. Araştırmada öğretmenlerin ihmal ve istismar belirtilerinin bariz emarelerini (fiziksel yaralanmalar, kırıklar, aleni cinsel davranışlar vb.) daha net tanıyabildikleri, daha soyut kalan belirtileri ise (çocuğun sessizliği, ilgisizliği, korku ve fobileri vb.) daha az tanıyabildikleri ve daha nadir ihmal ve istismar belirtileri ile ilişkilendirebildikleri görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
çocuk, istismar, ihmal, sıbyan, okul öncesi, öğretmen.

Abstract
There are important roles of educators in recognition and prevention of child abuse and neglect. Researches indicate that child abuse and neglect cases are seen extensively in preschool periods. The research was carried out with the teachers in infant schools in Turkey. Individual interviews were conducted with teachers in Bartın province infant schools. The level of awareness on indicators of child neglect and abuse was investigated with the Child Abuse and Neglect Signs Scale. As a result, it was seen that teachers’ awareness on the signs of neglect and abuse was not differentiated in terms of socio-demographic variables (age, sex, education level and professional experience). Similarly, it has been determined that there is no meaningful differentiation in their recognition level in terms of having previously received education on child abuse and encountering with an abused child in their professional life. This research also showed that teachers can clearly identify and recognize the obvious signs of neglect and abuse (physical injuries, fractures, sexual behaviors in public etc.). On the other hand abstract symptoms (child's silence, irrelevance, fear and phobias, etc.) of abuse and neglect are less recognizable and rarely associated with abuse and neglect signs by the infant school teachers.

Keywords
child, abuse, neglect, infant, preschool, teacher.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  EYLÜL 2018

  6.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 18-20 Nisan 2019 (www.asoscongress.com) tarihleri arasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversites ev sahipliğinde Alanya’da düzenlenecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

  Sempozyum kapsamında; Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar Eğitimi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi, Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi alanlarında bildiriler kabul edilecektir.

  Sempozyum bünyesinde Poster sunumları için oturumlara da yer verilecektir. Poster sunum hazırlama kuralları için tıklayınız.

  Sempozyuma ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim bilimleri alanında çalışmakta olan akademisyenler, yöneticiler, eğitim uzmanları, öğretmenler, mezun öğrenciler ve sivil toplum kurum ve temsilcileri davetlidir.

  Alanya’da gerçekleşecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’nda sizleri aramızda görmeyi bekliyoruz.

  Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç:11. 12. 2018

  Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 08.03.2019

  Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 11.03.2019

  Sempozyum Ödeme Son Tarih: 18.03.2019

  Sempozyum Programının İlanı: 29.03.2019

  Sempozyum Başlangıç Tarihi: 18.04.2018Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Elazığ / Türkiye
Telefon :0536 4570727 Faks :
Eposta :editortidsad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri