Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


YÖNETİCİLİK TECRÜBESİ BAĞLAMINDA İLKOKUL MÜDÜRLERİNİN KULLANDIKLARI GÜÇ KAYNAKLARI HANGİLERİDİR ?
(WHAT ARE THE POWER RESOURCES THAT THE PRIMARY SCHOOL PRINCIPALS USE IN THE CONTEXT OF MANAGEMENT EXPERIENCE? )

Yazar : Süleyman GÖKSOY   - Osman AYDIN  
Türü :
Baskı Yılı : 6
Sayı : 20
Sayfa : 24-44
23    29


Özet
Bu araştırmanın amacı D İlinin K Bölgesinde bulunan ilkokullarındaki okul yöneticilerinin kullandıkları güç kaynaklarına ilişkin yönetici ve öğretmenlerin görüşlerini incelemektir. Bu amaçla nitel araştırma yaklaşımı kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu kapsamında, 2018-2019 eğitim öğretim yılında D İlinin K Bölgesinde bulunan resmi ilkokullarında görev yapan dört okul yöneticisi ve 12 öğretmen olmak üzere toplam 16 katılımcının görüşlerine başvurulmuştur. Araştırmada yönetici ve öğretmenlere araştırmacı tarafından hazırlanmış açık uçlu sorulardan oluşan bir görüşme formu kullanılmıştır. Veriler içerik analizi tekniğiyle yorumlanmıştır. Öğretmen ve yöneticilerin görüşlerini bildirirken objektif olmaya özen gösterdikleri tespit edilmiştir. Araştırmaya katılan öğretmen ve yöneticilerin verdiği cevaplara göre tecrübeli ve tecrübesiz okul müdürlerinin her ikisinin de yasal gücünü zaman zaman kullandıkları ortaya çıkmıştır. Ancak tecrübeli okul müdürlerinin bazı durumlarda yasal güç yerine uzmanlık ve karizmatik gücüne başvurduğunu, yani tecrübeli okul müdürlerinin okul içinde yaşanan bazı sıkıntılı durumlar da öncelikle kendi bilgi birikimi ve tecrübesinden yararlanarak olayı uzmanlık gücüyle çözmeye çalıştıkları sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Güç kaynakları, güç, yönetici, öğretmen

Abstract
The purpose of this study is to examine the views of the administrators and teachers about the power sources used by the school administrators in the primary schools in the K Region of the province of D. For this purpose, qualitative research approach was used. Within the scope of the study, a total of 16 participants, including four school administrators and 12 teachers, were interviewed in the primary schools in the province of D in the 2018-2019 academic years. In the study, an interview form consisting of open-ended questions prepared by the researcher was used. The data were interpreted by the content analysis technique. It has been determined that teachers and administrators care to be objective while reporting their opinions. According to the answers of the teachers and administrators who participated in the research, both experienced and inexperienced school principals have used their legal power from time to time. However, it is concluded that experienced school principals use their expertise and charismatic power in some cases instead of legal power.

Keywords
Power sources, power, principals, teacher

Gelişmiş Arama


Duyurular

  EYLÜL 2018

  6.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 18-20 Nisan 2019 (www.asoscongress.com) tarihleri arasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversites ev sahipliğinde Alanya’da düzenlenecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

  Sempozyum kapsamında; Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar Eğitimi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi, Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi alanlarında bildiriler kabul edilecektir.

  Sempozyum bünyesinde Poster sunumları için oturumlara da yer verilecektir. Poster sunum hazırlama kuralları için tıklayınız.

  Sempozyuma ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim bilimleri alanında çalışmakta olan akademisyenler, yöneticiler, eğitim uzmanları, öğretmenler, mezun öğrenciler ve sivil toplum kurum ve temsilcileri davetlidir.

  Alanya’da gerçekleşecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’nda sizleri aramızda görmeyi bekliyoruz.

  Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç:11. 12. 2018

  Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 08.03.2019

  Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 11.03.2019

  Sempozyum Ödeme Son Tarih: 18.03.2019

  Sempozyum Programının İlanı: 29.03.2019

  Sempozyum Başlangıç Tarihi: 18.04.2018Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Elazığ / Türkiye
Telefon :0536 4570727 Faks :
Eposta :editortidsad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri