Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKİYE’DE TÜKETİM HARCAMALARININ ESNEKLİKLERİ VE HANEHALKININ TÜKETİM KALIPLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ
(ELASTICITY OF CONSUMPTION EXPENDITURES IN TURKEY AND ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING THE CONSUMPTION PATTERNS OF THE HOUSEHOLD )

Yazar : Feride Gülsüm GÜMÜŞSOY   - Ergin UZGÖREN  
Türü :
Baskı Yılı : 6
Sayı : 20
Sayfa : 409-430
62    64


Özet
TÜİK tarafından hazırlanan 2016 hanehalkı bütçe anketi verilerinden yararlanılan bu çalışmada, COICOP (Amaca göre bireysel tüketim harcaması sınıflandırması) adı verilen sınıflandırma içerisinde yer alan harcama gruplarının esneklik değerlerine yer verilmiştir. Ayrıca COICOP sınıflandırması içerisinde yer alan tüketim harcamalarını etkileyen faktörler de belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaç doğrultusunda çalışmada doğrusal regresyon modeline ve sıfır gözlem probleminin yaşanması durumu göz önüne alınan harcama gruplarında ise logistik regresyon modeline başvurulmuştur. Elde edilen sonuçlara göre; sosyo-ekonomik ve demografik faktörler hanehalklarının harcamalarını etkileyen faktörler arasındadır. Fakat her bir harcama grubunu etkileyen faktörlerde değişkenlik göstermektedir.

Anahtar Kelimeler
Esneklik, Tüketim harcamaları, Doğrusal Regresyon ve Logistik Regresyon

Abstract
2016 household budget survey data prepared by TÜİK used in this study, the elasticity values of the expenditure groups included in the classification called COICOP (individual consumption expenditure classification) are given. In addition, the factors affecting the consumption expenditures within the COICOP classification are also determined. İn accordance with this purpose, the study linear regression model and the expenditure groups considering the zero observation problem logistic regression model was applied. According to the results obtained; socio-economic and demographic factors are among the factors affecting household expenditures. However, these factors vary in the factors affecting each expenditure group.

Keywords
Elasticity, consumption expenditures, linear regression, logistik regression

Gelişmiş Arama


Duyurular

    7.ASOSCONGRESS

    Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Elazığ / Türkiye
Telefon :0536 4570727 Faks :
Eposta :editortidsad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri