Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


LEGO DESTEKLİ FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİMİNİN ÖĞRENCİLERİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNE VE FETEMM' E KARŞI TUTUMLARINA ETKİSİ
(THE EFFECTS OF LEGO SUPPORTED SCIENCE TEACHING ON STUDENTS' SCIENTIFIC PROCESS SKILLS AND STEM ATTITUDE )

Yazar : Zülfü GENÇ    
Türü :
Baskı Yılı : 6
Sayı : 20
Sayfa : 454-464
22    19


Özet
Bu araştırmada, LEGO destekli STEM etkinliklerinin ortaokul öğrencilerinin bilimsel süreç becerilerine ve STEM’ e karşı tutumlarına etkisi incelenmiştir. Fen bilimleri 7. sınıf basit makineler konusunun LEGO destekli STEM etkinlikleri ile öğretiminin gerçekleştirildiği çalışmada, 2015-2016 eğitim öğretim yılında 7. Sınıf düzeyinde 25 öğrenci katılmıştır. Etkinlikler 8 hafta boyunca devam etmiştir. Araştırmada, deneysel yöntemlerden, ön test-son test tek gruplu araştırma modeli uygulanmıştır. Veri toplama araçları olarak, "Bilimsel Süreç Becerileri Testi" ve "STEM Tutum Testi" kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizleri SPSS paket programı kullanılarak yapılarak betimlenmiştir. Yapılan istatistiksel analizler sonucunda, öğrencilerin bilimsel süreç becerilerinde (p<,05) ve STEM' e karşı tutumlarında (p<,05) anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. Bu bulgulara göre, fen bilimleri derslerinde LEGO destekli STEM etkinliklerinin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin bilimsel süreç becerilerine ve STEM' e karşı tutumlarına olumlu katkı sağladığı sonucunda ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
LEGO, FeTeMM, bilimsel süreç becerileri, basit makineler, fen bilimleri dersi

Abstract
In this study, the effects of LEGO supported STEM activities on the scientific process skills of secondary school students and their attitudes towards STEM were examined. In the study a total of 25 students in 7th grade level participated in the 2015-2016 academic year and simple machines course subject were taught with LEGO supported STEM activities. Activities continued for 8 weeks. In this research, pre-test/post-test single-group research model was applied. "Scientific Process Skills Test" and "STEM Attitude Test" were used as data collection tools. The data obtained were analyzed by using SPSS package program. In the results of the statistical analysis, it was determined that there was a significant difference between students' scientific process skills (p<.05) and their attitudes towards STEM (p<.05). According to these findings, it was concluded that implementation of LEGO supported STEM activities in science courses contributed positively to the students' scientific process skills and their attitude towards STEM.

Keywords
LEGO, STEM, scientific process skills, simple machines, science course

Gelişmiş Arama


Duyurular

  EYLÜL 2018

  6.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 18-20 Nisan 2019 (www.asoscongress.com) tarihleri arasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversites ev sahipliğinde Alanya’da düzenlenecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

  Sempozyum kapsamında; Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar Eğitimi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi, Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi alanlarında bildiriler kabul edilecektir.

  Sempozyum bünyesinde Poster sunumları için oturumlara da yer verilecektir. Poster sunum hazırlama kuralları için tıklayınız.

  Sempozyuma ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim bilimleri alanında çalışmakta olan akademisyenler, yöneticiler, eğitim uzmanları, öğretmenler, mezun öğrenciler ve sivil toplum kurum ve temsilcileri davetlidir.

  Alanya’da gerçekleşecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’nda sizleri aramızda görmeyi bekliyoruz.

  Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç:11. 12. 2018

  Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 08.03.2019

  Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 11.03.2019

  Sempozyum Ödeme Son Tarih: 18.03.2019

  Sempozyum Programının İlanı: 29.03.2019

  Sempozyum Başlangıç Tarihi: 18.04.2018Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Elazığ / Türkiye
Telefon :0536 4570727 Faks :
Eposta :editortidsad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri