Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


OSMAN GÜVENİR'İN ÜÇ PENCERE ADLI ROMANINA ESTETİK BİR BAKIŞ
(AN AESTHETIC VIEW ON OSMAN GUVENIR’S ÜÇ PENCERE NAMED NOVEL )

Yazar : Emin ONUŞ    
Türü :
Baskı Yılı : 1
Sayı : 1
Sayfa : 20-33
1476    1142


Özet
Felsefenin bir kolu olarak doğup gelişen “Estetik” kavramının amacı o eseri güzel kılan unsurları ortaya çıkarmaktır. Bu unsurlar iç ve dış güzelliğe ait unsurlardır. Edebiyat incelemelerinde, eser tahlillerinde sabit, mutlak kesin bir metot yoktur. Bir eseri hangi metot daha iyi inceliyorsa, aydınlatıyorsa o metot veya metotlar, bilim dalları kullanılır. Edebî eseri kimi araştırmacılar insan bünyesi, organik bir varlık gibi düşünmüşlerdir. İnsan vuzuhları gibi edebî eserin de organları, parçaları vardır. Bu parçalardan biri de hiç şüphesiz eserin motifidir. Bu çalışmada Kıbrıs Türk Edebiyatı’nda realist bir yazar olarak adlandırılan Osman Güvenir’in, Üç Pencere adlı romanının estetik yönünü kuvvetlendiren motifler tespit edilmeye çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Osman Güvenir, Üç Pencere, Realist Roman, Motif Kategorileri.

Abstract
The purpose of the "Aesthetics” concept which is borned and developed as a branch of philosophy is to find out the elements that make it work nicely. These elements are the elements of the inner and outer beauty. In the literature reviews or in the analysis works there is no absolute certain methods. Better method, methods or disciplines are used in reviewing works. Literary work of some researchers consider the human body as an organic entity. Like in humans, there are organs and parts in literary work. One of these part is undoubtedly work’s motif. In this study, the writer who has named realist in Cyprus Turkish Literature Osman Guvenir’s work named Üç Pencere novel’s aesthetic aspects will be studied to determine the motifs strengthened.

Keywords
Osman Guvenir, Üç Pencere, Realist Novel, Motif Categories.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    7.ASOSCONGRESS

    Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Elazığ / Türkiye
Telefon :0536 4570727 Faks :
Eposta :editortidsad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri